Новини

Кои сме ние

 

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

За нас

Ние работим за гарантиране на правата на момичетата и жените, за повишаване на информираността на обществото относно половите стереотипи и за тяхното изкореняване, за премахването на всички форми на дискриминация и насилие, основано на пола, както и за постигането на реална равнопоставеност между половете.

Научете повече

Хората в БФЖ

За осъществяването на мисията на БФЖ работи екип, мотивиран и сплотен от общата кауза за гарантиране на равни възможности за всеки. Ние в БФЖ вярваме, че отделният човек е двигателят на социалната промяна и приветстваме уникалните и различни идеи на всеки от нас.

Научете повече

Кой ни подкрепя

Индивидуални дарители, фирми и организации са сред нашите верни поддръжници, благодарение на които променяме живота на хиляди жени в България.

Научете повече

Какво правим

 

Български фонд за жените (БФЖ) е организация с над десетгодишен опит по проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ принцип е задълбоченият анализ и  оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските неправителствени организации. За постигането на целите си БФЖ извършва разнообразни дейности в следните направления: финансиране на проекти на НПО, работещи по проблемите на жените; изграждане на капацитет на НПО; набиране на средства от местни и чуждестранни дарители и чрез различни инициативи; развитие на социалната филантропия като част от корпоративната социална отговорност.

Подкрепа на НПО

БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО, свързани с преодоляване на насилието над жени във всичките му форми; окуражаване на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове; постигане на равни възможности за групи жени в неравностойно положение; защита правата на жени с различна сексуална ориентация и др.

Научете повече

Набиране на средства

Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Научете повече

Конкурси, програми, инициативи

БФЖ работи за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в България. Организацията е фокусирана върху следните тематични приоритети: политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; преодоляване насилието над жени; работа с деца и младежи за преодоляване на джендър стереотипите; овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Научете повече

Каузи

Шанс за невидимите супер-майки

Знаете ли, че самотното родителство придобива все по-големи мащаби и засяга все повече хора? Знаете ли, че в ЕС самотните родители са 15% от общия бро ...

EUR0.0 EUR5600 EUR10000

Помогнете да наберем

Фонд в подкрепа на артистични проекти на жени създава БФЖ

Tърсим Вашата подкрепа, за да наберем минимум 15 000 лв. Нека обогатим света на изкуството с гласа на жените творци! ...

EUR0.0 EUR600 EUR7500

Помогнете да наберем

#RanoMiE: Младежки клубове по равнопоставеност

Български фонд за жените възобновява своята “Младежка програма”, за да подчертае важността на джендър перспективата при решаването на проблемите на мл ...

EUR0.0 EUR3250 EUR7500

Помогнете да наберем

Подари защита и уют на жени и деца, жертви на насилие

Представете си война, в която жертвите са държани като затворници в домовете си, тормозени, бити и насилвани всеки ден в продължение на повече от 10 г ...

EUR0.0 EUR4300 EUR9000

Помогнете да наберем

Успешни истории

Вижте успешните истории на организации, получили финансиране от Български фонд за жените.

+

Младежи борят домашното насилие чрез познание

30 жени от три пилотни населени места – Калофер, Горни Домлян, Куртово, взеха участие в обучение н

+
+

Женско движение в Антоново

На заседание на Общински съвет Антоново, проведено на 27 август 2015 год., беше внесен проект на Прогр

+
+

История на женското движение в България

Документалната изложба „Жени, женски организации и места на колективна памет“ се фокусира в

+

Подкрепете ни

Вашият щедър принос ще промени животa на жените и момичетата в България.
Ние ще се погрижим за това вашето дарение да бъде оползотворено за добра кауза.

Дарете сега

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.