Новини

Кои сме ние

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

За нас

Ние работим за гарантиране на правата на момичетата и жените, за повишаване на информираността на обществото относно половите стереотипи и за тяхното изкореняване, за премахването на всички форми на дискриминация и насилие, основано на пола, както и за постигането на реална равнопоставеност между половете.

Научете повече

Хората в БФЖ

За осъществяването на мисията на БФЖ работи екип, мотивиран и сплотен от общата кауза за гарантиране на равни възможности за всеки. Ние в БФЖ вярваме, че отделният човек е двигателят на социалната промяна и приветстваме уникалните и различни идеи на всеки от нас.

Научете повече

Кой ни подкрепя

Индивидуални дарители, фирми и организации са сред нашите верни поддръжници, благодарение на които променяме живота на хиляди жени в България.

Научете повече

Какво правим

Български фонд за жените (БФЖ) е организация с над 15-годишен опит по проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ принцип в работата ни е задълбоченият анализ и оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските неправителствени организации. За постигането на целите си БФЖ извършва разнообразни дейности в следните направления: финансиране на проекти на НПО, работещи по проблемите на жените; изграждане на капацитет на НПО; набиране на средства от местни и чуждестранни дарители и чрез различни инициативи; развитие на социалната филантропия като част от корпоративната социална отговорност.

Подкрепа на НПО

БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО, свързани с преодоляване на насилието над жени във всичките му форми; окуражаване на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове; постигане на равни възможности за групи жени в неравностойно положение; защита правата на жени с различна сексуална ориентация и др.

Научете повече

Набиране на средства

Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Научете повече

Конкурси, програми, инициативи

БФЖ работи за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в България. Организацията е фокусирана върху следните тематични приоритети: политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; преодоляване насилието над жени; работа с деца и младежи за преодоляване на джендър стереотипите; овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Научете повече

Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19

Една тиха пандемия, различна от тази, предизвикана от коронавируса, е превзела много домове. Това е пандемията на домашното насилие. Всяка трета жена ...

EUR0.0 EUR EUR15000

Помогнете да наберем

Шанс за невидимите супер-майки

Знаете ли, че самотното родителство придобива все по-големи мащаби и засяга все повече хора? Знаете ли, че в ЕС самотните родители са 15% от общия бро ...

EUR0.0 EUR5600 EUR10000

Помогнете да наберем

Фонд в подкрепа на артистични проекти на жени създава БФЖ

Tърсим Вашата подкрепа, за да наберем минимум 15 000 лв. Нека обогатим света на изкуството с гласа на жените творци! ...

EUR0.0 EUR600 EUR7500

Помогнете да наберем

Успешни истории

Вижте успешните истории на организации, получили финансиране от Български фонд за жените.

+

Младежи борят домашното насилие чрез познание

30 жени от три пилотни населени места – Калофер, Горни Домлян, Куртово, взеха участие в обучение н

+
+

Женско движение в Антоново

На заседание на Общински съвет Антоново, проведено на 27 август 2015 год., беше внесен проект на Прогр

+
+

История на женското движение в България

Документалната изложба „Жени, женски организации и места на колективна памет“ се фокусира в

+

Подкрепете ни

Вашият щедър принос ще промени животa на жените и момичетата в България.
Ние ще се погрижим за това вашето дарение да бъде оползотворено за добра кауза.

Дарете сега

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.