Новини

Кои сме ние

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

За нас

Ние работим за гарантиране на правата на момичетата и жените, за повишаване на информираността на обществото относно половите стереотипи и за тяхното изкореняване, за премахването на всички форми на дискриминация и насилие, основано на пола, както и за постигането на реална равнопоставеност между половете.

Научете повече

Хората в БФЖ

За осъществяването на мисията на БФЖ работи екип, мотивиран и сплотен от общата кауза за гарантиране на равни възможности за всеки. Ние в БФЖ вярваме, че отделният човек е двигателят на социалната промяна и приветстваме уникалните и различни идеи на всеки от нас.

Научете повече

Кой ни подкрепя

Индивидуални дарители, фирми и организации са сред нашите верни поддръжници, благодарение на които променяме живота на хиляди жени в България.

Научете повече

Какво правим

Български фонд за жените (БФЖ) е организация с над 15-годишен опит по проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ принцип в работата ни е задълбоченият анализ и оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските неправителствени организации. За постигането на целите си БФЖ извършва разнообразни дейности в следните направления: финансиране на проекти на НПО, работещи по проблемите на жените; изграждане на капацитет на НПО; набиране на средства от местни и чуждестранни дарители и чрез различни инициативи; развитие на социалната филантропия като част от корпоративната социална отговорност.

Подкрепа на НПО

БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО, свързани с преодоляване на насилието над жени във всичките му форми; окуражаване на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове; постигане на равни възможности за групи жени в неравностойно положение; защита правата на жени с различна сексуална ориентация и др.

Научете повече

Набиране на средства

Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Научете повече

Конкурси, програми, инициативи

БФЖ работи за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в България. Организацията е фокусирана върху следните тематични приоритети: политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; преодоляване насилието над жени; работа с деца и младежи за преодоляване на джендър стереотипите; овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Научете повече

Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19

Една тиха пандемия, различна от тази, предизвикана от коронавируса, е превзела много домове. Това е пандемията на домашното насилие. Всяка трета жена ...

EUR0.0 EUR15000 EUR15000

Помогнете да наберем

Шанс за невидимите супер-майки

Помогнете ни да подкрепим повече самотни майки по пътя им към овластяването! ...

EUR0.0 EUR5000 EUR10000

Помогнете да наберем

Фонд за артистични проекти на жени „Извънредно положение“

Подкрепете ни, за да осъществим второто издание на Фонда за артистични проекти на жени! Нека обогатим света на изкуството с гласа на жените творци! ...

EUR0.0 EUR10000 EUR20000

Помогнете да наберем

Успешни истории

Вижте успешните истории на организации, получили финансиране от Български фонд за жените.

+

За важността на оперативната подкрепа (core funding)

Фондация „Екатерина Каравелова“ е сред първите организации, които БФЖ подкрепи с финансиране за

+
+

Албена Баева за участието си във Фонда за артистични проекти на жени

Албена Баева работи в пресечната точка на изкуството, технологията и социалните науки. В нейните и

+
+

„Чудната градина” обучава и наема жени с интелектуални затруднения

Социалното предприятие „Чудната градина” на Фондация „Николай Чудотворец” обучава и наема жен

+

Подкрепете ни

Вашият щедър принос ще промени животa на жените и момичетата в България.
Ние ще се погрижим за това вашето дарение да бъде оползотворено за добра кауза.

Дарете сега

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.