Вашият финансов принос ще промени живота на жените и момичетата в България. Благодарение на вашата подкрепа работим за елиминиране на насилието над жени, за подобряване на техния икономически и политически статус, за преодоляване на джендър стереотипите сред деца и младежи и за овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Информация за дарението

Желая да даря следната сума:

€100€50€20€10€5Друго

Бих желал/а това дарение да се извършва автоматично всеки месец.

Посвещавам дарението си на

Отбележете, ако желаете да посветите дарението си на някого

Информация за дарителя

Желая дарението ми да остане анонимно и името ми да не бъде посочвано в списъка с дарители на Български фонд за жените.
Желая да получавам информация от Български фонд за жените

Направете дарение по банков път

Ако желаете да направите дарение по банков път, използвайте информацията по-долу.

Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Вижте как още можете да подкрепите каузите ни. Ако желаете да дарите материали и/или оборудване, свържете се с нас.

Copyright © 2009-2015 Български фонд за жените. All Rights Reserved.