Български фонд за жените, съвместно с Фондация BCause и Български дарителски форум стартират спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на пандемия от COVID-19. Той ще подкрепя жертвите на домашно насилие и техните деца, като подпомогне организациите, които работят на първа линия и предоставят юридически, психологически и социални услуги на жертвите на домашно насилие, управляват кризисни центрове за настаняване, консултативни центрове и мобилни услуги в цялата страна.

Да подадем ръка на най-нуждаещите се жени и деца! Да им дадем надежда и сигурно убежище сега!Информация за дарението

Желая да даря следната сума:

€100€50€20€10€5Друго

Бих желал/а това дарение да се извършва автоматично всеки месец.

Посвещавам дарението си на

Отбележете, ако желаете да посветите дарението си на някого

Информация за дарителя

Желая дарението ми да остане анонимно и името ми да не бъде посочвано в списъка с дарители на Български фонд за жените.
Желая да получавам информация от Български фонд за жените

Направете дарение по банков път

Ако желаете да направите дарение по банков път, използвайте информацията по-долу.

Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Дарете чрез SMS

Дарете чрез SMS с текст DMS SILA на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. За абонати по договор с Telenor, Vivacom и A1 цената на 1 sms е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

Линк към DMS платформата: https://dmsbg.com/17058/dms-sila/

Дарете чрез Platformata.bg

Линк към Платформата: https://platformata.bg/bg/kauzi/784:covid-19/details/campaign.html 

Български фонд на жените ще удвои всички индивидуални дарения, направени по каузата в Платформата.бг.

Дарете на каса на EasyPay

Можете да направите дарение и на касите на EasyPay в цялата страна на КИН 4236895688

Вижте как още можете да подкрепите каузите ни. Ако желаете да дарите материали и/или оборудване, свържете се с нас.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.