Вашият финансов принос ще промени живота на жените и момичетата в България. Благодарение на вашата подкрепа работим за елиминиране на насилието над жени, за подобряване на техния икономически и политически статус, за преодоляване на джендър стереотипите сред деца и младежи и за овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Информация за дарението

Желая да даря следната сума:

€100€50€20€10€5Друго

Бих желал/а това дарение да се извършва автоматично всеки месец.

Посвещавам дарението си на

Отбележете, ако желаете да посветите дарението си на някого

Информация за дарителя

Желая дарението ми да остане анонимно и името ми да не бъде посочвано в списъка с дарители на Български фонд за жените.
Желая да получавам информация от Български фонд за жените

Направете дарение по банков път

Ако желаете да направите дарение по банков път, използвайте информацията по-долу.

Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Дарете чрез SMS

Дарете чрез SMS с текст DMS MAMA на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.

За абонати по договор с Telenor, Vivacom и A1 цената на 1 sms е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

Линк към DMS платформата: https://dmsbg.com/11930/dms-mama/

Вижте как още можете да подкрепите каузите ни. Ако желаете да дарите материали и/или оборудване, свържете се с нас.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.