Благодарение на Вашето дарение подкрепяме десетки момичета и жени в България всеки ден. Това ни дава възможност да продължим работа върху приоритетните ни теми – премахване на насилието, основано на пола, икономическо и политическо овластяване на жените, преодоляване на джендър стереотипите сред децата и младежите и др.

Благодарим за подкрепата!Информация за дарението

Желая да даря следната сума:

€100€50€20€10€5Друго

Бих желал/а това дарение да се извършва автоматично всеки месец.

Посвещавам дарението си на

Отбележете, ако желаете да посветите дарението си на някого

Информация за дарителя

Желая дарението ми да остане анонимно и името ми да не бъде посочвано в списъка с дарители на Български фонд за жените.
Желая да получавам информация от Български фонд за жените

Направете дарение по банков път

Ако желаете да направите дарение по банков път, използвайте информацията по-долу.

Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Дарете на каса на EasyPay

Можете да направите дарение и на касите на EasyPay в цялата страна на КИН 4236895688

NGOsource Equivalency Determination on File

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.