Материали, изготвени по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, подкрепен от Министерство на правосъдието:

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“

Пилотна учебна програма „Домашното насилие: ролята на училището и учителите в превенцията и борбата с него“

 

Copyright © 2009-2015 Български фонд за жените. All Rights Reserved.