Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Ние допринасяме за развитието на гражданското общество в България като предпоставка за необратимост на демократичния процес. БФЖ подпомага и развитието на сътрудничеството между НПО и стопанския сектор. Вярваме, че социалната филантропия е част от корпоративната социална отговорност и сме убедени, че когато неправителственият и бизнес сектори обединят усилията си и инвестират в развитието на хората, гражданското общество в България ще се превърне в наистина значим и влияещ фактор.

Изберете си кауза и дарете за нея!

Каузи

Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19

Една тиха пандемия, различна от тази, предизвикана от коронавируса, е превзела много домове. Това е пандемията на домашното насилие. Всяка трета жена ...

EUR0.0 EUR15000 EUR15000

Помогнете да наберем

Шанс за невидимите супер-майки

Помогнете ни да подкрепим повече самотни майки по пътя им към овластяването! ...

EUR0.0 EUR5000 EUR10000

Помогнете да наберем

Фонд за артистични проекти на жени „Извънредно положение“

Подкрепете ни, за да осъществим второто издание на Фонда за артистични проекти на жени! Нека обогатим света на изкуството с гласа на жените творци! ...

EUR0.0 EUR10000 EUR20000

Помогнете да наберем

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.