Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Ние допринасяме за развитието на гражданското общество в България като предпоставка за необратимост на демократичния процес. БФЖ подпомага и развитието на сътрудничеството между НПО и стопанския сектор. Вярваме, че социалната филантропия е част от корпоративната социална отговорност и сме убедени, че когато неправителственият и бизнес сектори обединят усилията си и инвестират в развитието на хората, гражданското общество в България ще се превърне в наистина значим и влияещ фактор.

Изберете си кауза и дарете за нея!

Каузи

Шанс за невидимите супер-майки

Знаете ли, че самотното родителство придобива все по-големи мащаби и засяга все повече хора? Знаете ли, че в ЕС самотните родители са 15% от общия бро ...

EUR0.0 EUR5600 EUR10000

Помогнете да наберем

Фонд в подкрепа на артистични проекти на жени създава БФЖ

Tърсим Вашата подкрепа, за да наберем минимум 15 000 лв. Нека обогатим света на изкуството с гласа на жените творци! ...

EUR0.0 EUR600 EUR7500

Помогнете да наберем

#RanoMiE: Младежки клубове по равнопоставеност

Български фонд за жените възобновява своята “Младежка програма”, за да подчертае важността на джендър перспективата при решаването на проблемите на мл ...

EUR0.0 EUR3250 EUR7500

Помогнете да наберем

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.