Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Ние допринасяме за развитието на гражданското общество в България като предпоставка за необратимост на демократичния процес. БФЖ подпомага и развитието на сътрудничеството между НПО и стопанския сектор. Вярваме, че социалната филантропия е част от корпоративната социална отговорност и сме убедени, че когато неправителственият и бизнес сектори обединят усилията си и инвестират в развитието на хората, гражданското общество в България ще се превърне в наистина значим и влияещ фактор.

Изберете си кауза и дарете за нея!

Каузи

Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19

Една тиха пандемия, различна от тази, предизвикана от коронавируса, е превзела много домове. Това е пандемията на домашното насилие. Всяка трета жена ...

EUR0.0 EUR EUR15000

Помогнете да наберем

Шанс за невидимите супер-майки

Знаете ли, че самотното родителство придобива все по-големи мащаби и засяга все повече хора? Знаете ли, че в ЕС самотните родители са 15% от общия бро ...

EUR0.0 EUR5600 EUR10000

Помогнете да наберем

Фонд в подкрепа на артистични проекти на жени създава БФЖ

Tърсим Вашата подкрепа, за да наберем минимум 15 000 лв. Нека обогатим света на изкуството с гласа на жените творци! ...

EUR0.0 EUR600 EUR7500

Помогнете да наберем

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.