Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Ние допринасяме за развитието на гражданското общество в България като предпоставка за необратимост на демократичния процес. БФЖ подпомага и развитието на сътрудничеството между НПО и стопанския сектор. Вярваме, че социалната филантропия е част от корпоративната социална отговорност и сме убедени, че когато неправителственият и бизнес сектори обединят усилията си и инвестират в развитието на хората, гражданското общество в България ще се превърне в наистина значим и влияещ фактор.

Изберете си кауза и дарете за нея!

Каузи

Подари защита и уют на жени и деца, жертви на насилие

Представете си война, в която жертвите са държани като затворници в домовете си, т ...

EUR0.0 EUR4300 EUR9000

Помогнете да наберем

Младежки клубове по равнопоставеност

Български фонд за жените възобновява своята “Младежка програма”, за да подчерта ...

EUR0.0 EUR3250 EUR7500

Помогнете да наберем

Copyright © 2009-2015 Български фонд за жените. All Rights Reserved.