• Младежка програма 2008

 •  септември 22, 2008
 • Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, които формират трайни културни, хранителни и спортни навици в живота на младите момичета и жени. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „Активн... [Още]

 • Младежка програма 2008 – „Активни, здрави и самоуверени“

 •  януари 19, 2008
 • Каква е основната цел на проекта? Това финансиране подкрепя частично Младежката програма, която беше стартиране и реализирана през 2007 г. с предишната подкрепа от Филиа. Основната задача бе да се подпомогнат финансово малки проекти на неправителствени организации от цялата стран... [Още]

 • Програма за борба с домашното насилие, бедността и безработицата при жените

 •  септември 26, 2007
 • Цели на програмата Разпределя ресурси, необходими за възникването и устойчивото развитие на НПО, работещи по правата на жените в България, за постигане на реална полова равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация Стратеги... [Още]

 • Мониторинг по изпълнение на финансираните проекти по темата: „2007 Европейска година на равните възможности“

 •  юни 21, 2007
 • На 20 юни 2007 г. бе направен регулярен мониторинг от Радостина Якимова по програма „България – това съм и аз“, на изпълнението на проект „Жените по-силни – по воля и стремеж“, който бе съчетан с провеждането на дискусия на тема „Трафик и... [Още]

 • Младежка програма 2007

 •  февруари 3, 2007
 • Проблемът Към момента в България липсва единна държавна политика, която да има за цел стимулиране на младите жени и девойки да участват активно в процесите на вземане на решение. Липсата на такава политика е продиктувана от факта, че жените рядко осъзнават реалните си проблеми и ... [Още]

 • Малки проекти за благотворителни мероприятия

 •  октомври 27, 2006
 • PEЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ СПЕЧЕЛЕНИ ПО КОНКУРСА: „МАЛКИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ /ноември – декември 2006 година/ БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ (БФЖ) е правозащитна организация, която подпомага процеса на установяване на реална равнопостав... [Още]

 • Конкурс за финансиране по програма „Предизвикателство“

 •  април 3, 2006
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ НА БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ І.ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ За да бъде допуснат до конкурс и финансиран даден проект, съответната НПО трябва да е осигурила ... [Още]

 • Програма „Предизвикателство“

 •  март 30, 2006
 • Основната цел на Програмата е постигане на устойчивост на неправителствените организации /НПО/ работещи по проблемите на равнопоставеността на половете чрез насърчаване на усилията им за набиране на ресурси на местно ниво. Тази цел от една страна е дефинирана от многообразието на... [Още]

 • „Ромските женски НПО – активни членове на гражданското общество в България „

 •  ноември 21, 2005
 • Дългосрочна цел Да подпомогне развитието на гражданското общество в България, чрез укрепване на ромските женски неправителствени организации. Основни цели на проекта Изграждане капацитет на ромски женски НПО чрез обучение и финансова подкрепа на техни практически дейности вътре в... [Още]

 • Програма „ОСТЕОПОРОЗА“

 •  септември 24, 2005
 • „Тихата епидемия“, както още е наречена остеопорозата, се разпространява през последните 50 години епидемично в целия свят. На планетата приблизително 200 млн. души страдат от остеопороза. Очаква се до 2050г. броят на остеопорозните фрактури да се удвои. Счупването на... [Още]

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.