• „Ромските женски НПО – активни членове на гражданското общество в България „

 •  ноември 21, 2005
 • Дългосрочна цел Да подпомогне развитието на гражданското общество в България, чрез укрепване на ромските женски неправителствени организации. Основни цели на проекта Изграждане капацитет на ромски женски НПО чрез обучение и финансова подкрепа на техни практически дейности вътре в... [Още]

 • Програма „ОСТЕОПОРОЗА“

 •  септември 24, 2005
 • „Тихата епидемия“, както още е наречена остеопорозата, се разпространява през последните 50 години епидемично в целия свят. На планетата приблизително 200 млн. души страдат от остеопороза. Очаква се до 2050г. броят на остеопорозните фрактури да се удвои. Счупването на... [Още]

 • Програма „ТЯ“

 •  септември 3, 2005
 • „Тя може да приеме предизвикателствата!“ На 01 септември 2005 г. Българският фонд за жените /БФЖ/ стартира едногодишна пилотна програма „ТЯ“ в партньорство с Фондация „Habitat for Humanity“ – София. Програмата предвижда с финансовата подк... [Още]

 • Инициативи за постигане на фактическа равнопоставеност на жените в България, в контекста на двете глобални събития на ООН за 2005 година

 •  май 20, 2005
 • С П И С Ъ К на одобрените ПРОЕКТИ по финансиращата програма на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ за 2005 година по темата: Инициативи за постигане на фактическа равнопоставеност на жените в България, в контекста на двете глобални събития на ООН за 2005 година: 10 години от приемането на П... [Още]

 • Конкурс за финансиране на малки проекти

 •  април 20, 2005
 • Основни цели на Програма – 2005: 1. Чрез информационни, медийни и/или обучителни кампании в страната да се повиши информираността на обществото за процесите, които текат на международно ниво по проблемите на равнопоставеността на двата пола; за ангажиментите, които са поети... [Още]

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.