Организирайте събитие във вашето училище, университет, работно място или празнувайте с кауза. Разкажете на колеги и приятели за проблемите, които стоят пред равнопоставеността на половете днес. Помолете ги да помогнат и те. Всяка инициатива може да донесе промяна!

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.