Материали, изготвени по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, подкрепен от Министерство на правосъдието:

Хабитат на женските неправителствени организации в България, 2020

Habitat of Women’s NGOs in Bulgaria, 2020

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.