Доклади от годишните срещи на общността на Български фонд за жените, осъществени с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”, Бюро България. Докладите илюстрират състоянието и условията на гражданския сектор, който работи за женски права и постигане на равнопоставеност в България. Идентифицирани са основните проблеми и общи политически и социални тенденции, които влияят върху развитието на тази сфера, но също така се дефинират и специфичните нужди, свързани със застъпничеството и лобирането за правата на жените и равнопоставеността на половете в България.

Хабитат на женските неправителствени организации в България, 2020

Доклад за правата на жените в България 2019

Работилница за правата на жените: възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България 2018

Материали, изготвени по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, подкрепен от Министерство на правосъдието:

Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.