Инициативи за постигане на фактическа равнопоставеност на жените в България, в контекста на двете глобални събития на ООН за 2005 година

  •  май 20, 2005
С П И С Ъ К на одобрените ПРОЕКТИ по финансиращата програма на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ за 2005 година по темата:
Инициативи за постигане на фактическа равнопоставеност на жените в България, в контекста на двете глобални събития на ООН за 2005 година:
  • 5 години от приемане на Цели на хилядолетието за развитие

15 май 2005 – 15 октомври 2005

О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О Е К Т КООРДИНАТОР С/СТ лева
1 Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – град ЛОМ „От жени за жени“ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА
тел. 0971/6 04 51
0888 82 25 53
е-mail: natalia.lom@abv.bg
3 687
2 Читалище ЛИК-град ПЛЕВЕН „Нови сили и възможности за жените чрез информационните и комуникационни технологии“ КАТЯ БОЖИКОВА
тел. 064/82 37 13
064/84 81 63 факс
е-mail: lik@mbox.digsys.bg
3 040
3 Сдружение ИКАР- град ХАСКОВО „Пекинската Платформа и Националният план за действие -пътеводител за активна работа на НМРВ в България“ АНТОАНЕТА СТАНЧЕВА
тел. 038/62 31 46
048 857 088
е-mail:ikarorg@yahoo.co.uk
3 062
4 Сдружение за граждански инициативи“- град КРИЧИМ „Жените и биологичното земеделие в Кричим- по-здрави в чиста околна среда“ ДЕСИСЛАВА СТАМЕНОВА
03145/20 98
03145/23 51 факс
е-mail:stopanski_krichim_s@abv.bg
2 726
5 Фондация „Български център за джендър изследвания“- град СОФИЯ „Популяризиране на новия закон за защита срещу домашното насилие сред българските институции и сред чуждестранни партньори и институции“ ИЛИАНА СТОЙЧЕВА
963 53 57
0898 556832
е-mail: bgrf@fastbg.net
е-mail: iliana@bgrf.org
3 550
6 „Асоциация НАЯ“- град ТЪРГОВИЩЕ „Стъпка напред към равнопоставеността“ СВЕТЛА СИВЧЕВА
0601/ 6 28 89
0899 823932
е-mail: naia_s@abv.bg
е-mail: naia@usa.com
3 635
7 Сдружение „Жени без остеопороза-21“ град СОФИЯ „Да преодолеем остеопорозата заедно! Ранно информиране на 50-годишните жени за риска от остеопороза“ АЯ ЛИЛОВА
963 47 15; 0888 706 137
55 04 12 факс
е-mail: aia@poshta.net
2 800
8 „Джендър образование, изследвания и технологии“-София „Световен марш на жените“-България ЖИВКА МАРИНОВА
988 78 55е-mail:Gert@mbox.contact.bg
500
ОБЩА СТОЙНОСТ:  23 000

19 май 2005 година
Калинка Сливкова – координатор

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.