Програма „ОСТЕОПОРОЗА“

 •  септември 24, 2005

„Тихата епидемия“, както още е наречена остеопорозата, се разпространява през последните 50 години епидемично в целия свят. На планетата приблизително 200 млн. души страдат от остеопороза. Очаква се до 2050г. броят на остеопорозните фрактури да се удвои. Счупването на бедрената шийка води до повишение с 10% – 20% на смъртността в рамките на 1 година. Поне една четвърт от пациентите с такива счупвания имат нужда от продължителен престой в болнични заведения.
Статистиката сочи, че след навършване на 50-годишна възраст, една от всеки три жени и един от всеки пет мъже ще получи, през остатъка от своя живот, най-малко една фрактура вследствие чупливост на костите. Рискът от бедрена фрактура през живота на жената е по-голям от съответния риск от развитие на рак на гърдата, ендометриума и яйчниците, взети заедно. Населението на България все повече застарява и се очаква разпространението на остеопорозата да нарастне значително в следващите десетилетия.
При около 20% от младите жени костната плътност е намалена. В по-голямата част от случаите това е остеопороза. Рязкото повишаване на честотата на остеопорозата настъпва след 50-годишна възраст. Това съвпада с вижданията за наличие на постменопаузална и сенилна остеопороза. В напреднала възраст само около една четвърт от жените имат нормална костна минерална плътност.

По данни на Българската асоциация по менопауза и андропауза, годишно над 4000 жени у нас претърпяват гинекологични операции за отстраняване на яйчниците. Като последствие от настъпилия естрогенен дефицит, остеопоротичният процес при тях се развива значително по-интензивно. В България над 92000 жени имат поне една фрактура на прешлен. Годишно над 4000 жени си чупят бедрената шийка и 800 от тях умират до една година вследствие усложнения от фрактурите. Данните се основават предимно на сведения за хоспитализираните болни. Средният престой в болница след счупване на бедрената шийка и последващата оперативна намеса е 30-35 дни.

Проведеното от асоцияция „Жени без остеопороза“проучване на база „Едноминутен тест за оценка на личния риск от остеопороза“ показа тревожни данни за риска на българката от това заболяване. Резултатите базирани на данните за 6375 жени показват висока степен (при 9 от всеки 10 изследвани) на разпространение на рисковите фактори :

   ограничена консумация на мляко и млечни произведения,
   недостатъчна двигателна активност,
   тютюнопушене,
   прием на алкохол над допустимите норми.

Предвид очерталите се тенденции в разпространението на това заболяване и обуславящите го фактори, от основно значение са действията за превенция.

ПРОГРАМАТА

Оценявайки сериозността на проблема остеопороза и превенцията от нея, БФЖ ще продължава и в бъдеще да финансира проекти на НСО, насочени към борбата с това заболяване.
На 01 октомври 2005г. Българският фонд за жените /БФЖ/ стартира четиримесечна фондонабираща програма „ОСТЕОПОРОЗА“ в партньорство с „Дафлорн МЛМ5“ ООД.
Програмата предвижда БФЖ да рекламира произвежданите от „Дафлорн“ продукти „ОСТОТОНИН“ за периода 01.10.2005 – 31.01.2006. Това са пробиотични хранителни добавки и функционални храни, произведени на базата на екологично чисто краве мляко. Продуктите са с доказан ефект при превенцията и комплексното лечение на остеопорозата. Още информация за „ОСТОТОНИН“ може да получите на сайта на „Дафлорн МЛМ5“ ООД: https://www.daflorn.com
По силата на споразумението „Дафлорн“ ще предостави на фонда 40% от сумата реализирана от продажбата на продуктите „ОСТОТОНИН“ през периода 01.10.2005 – 31.01.2006.
Информираността за опасността на това заболяване и предпазването от него са основна част от борбата с остеопорозата. Със средствата набрани по тази програма БФЖ ще финансира на конкурсен принцип проекти на НСО насочени към широко популяризиране на опасността от остеопороза, рисковите групи жени, обуславящите я фактори, методите и начините за предотвратяване и ранно откриване на заболяването.

Във връзка с горното бихме се радвали, ако бъдете съпричастни към проблемите на жените в България и дарите за тяхното подпомагане сума, съответстваща на Вашите възможности.

Средствата се набират по сметка:

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

БУЛБАНК АД

Пл. Света Неделя 7,

София 1000

БАНКОВ КОД: 62176307

USD IBAN: BG78 BFTB 7630 1175 6331 63

EUR IBAN: BG02 BFTB 7630 1475 7340 04

BGN IBAN: BG51 BFTB 7630 1076 5708 47

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.