„Ромските женски НПО – активни членове на гражданското общество в България „

 •  ноември 21, 2005

Дългосрочна цел

Да подпомогне развитието на гражданското общество в България, чрез укрепване на ромските женски неправителствени организации.

Основни цели на проекта

 • Изграждане капацитет на ромски женски НПО чрез обучение и финансова
 • подкрепа на техни практически дейности вътре в общността
 • Повишаване ролята на ромските жени и девойки за преодоляване на социалната
 • изолация и за развитие на хармонични междуетнически отношения
 • Поощряване на сътрудничеството между различните етноси чрез включване наактивни ромски и не-ромски жени и девойки в укрепването на ромските граждански структури

Oсновни фази по изпълнението на проекта:

Подготвителен етап: обявяване условията на конкурса; сформиране на Комисия от 3-ма независими експерти от Институт “Отворено общество”, ПРООН и Дирекция “ЕДВ” към МС за подбор на организациите, които да участват в обучението и изготвяне критерии за оценка на проектите за финансиране

 • Провеждане на 3-дневно обучение на 12 НПО – октомври 2005 г.
 • Писане на конкретни проекти до 25 ноември 2005 г.
 • Оценка и подбор на проектите за финансиране – декември 2005 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТ КООРДИНАТОР Търсена сума от БФЖ Одобрена сума лв
1. „Женско Сдружение Лиляк „- село Лиляк
Общ.Търговище
„Първи стъпки за изграждане на нетърпимост към домашното насилие в ромската общност в село Лиляк“ НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА
0886 338 738
e-mail:niki_53@abv.bg
5 000 4 500
2. Фондация „ЕТНОИНТЕГРАЦИЯ“ – град Дупница „Ромските жени и девойки от община Дупница – здрави и сигурни в себе си“ ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА
0898 230 688
e-mail:Silvia2005@abv.bg
4 497 4 497
3. „Сдружение за социално, културно и образователно развитие на малцинствата в България“-град Шумен „Ромската жена – днес и утре“ НЕВИН РИЗА
0899 811 859; 054/802 754

МЕЛИХА ХЮСЕЙН САЛИ
0897 628 420
e-mail:r_marinov@abv.bg

4 858 4 568
4. Фондация „Подкрепа за ромите 2000“ – София „Ромски лястовици“ АНТОАНЕТА ПАРУШЕВА
985 75 21; 0887 395 957

e-mail:aparusheva@abv.bg

4 898 3 188
5. Ромска женска независима организация „Лачши Ромни“ – София „Превенция на рак на гърдата сред ромските жени“ РУМЯНА СТЕФАНОВА
0885 727 719; 27 26 77
4 960 4 800
6. Фондация „Етнокултурен диалог“ – София „Седмично училище за знания и умения на майки“ АДЕЛА СТОЯНОВА
0888 321 897

e-mail:Ethnocultural@abv.bg

4 412 2 447
ОБЩА СТОЙНОСТ:  24 000

09 декември 2005 година

От постъпилите 10 проекта в конкурса ”Ромските женски НПО – активни членове на гражданското общество в България”, БФЖ финансира 6, на обща стойност 24 000 лева

6-месечен срок за изпълнение на финансираните проекти – януари – юни 2006 г.

Текущ мониторинг – януари – юни 2006 г.

Резултати от вътрешния мониторинг на финансираните проекти:

 • Успешна е работата на ромските НПО с местните институции: в 5 от 6-те селища те са успели привлекат в работата си представители на ключови за интеграцията на малцинствата институции – местната общинска власт и училището.
 • Наблюдаваните НПО са приложили успешно на практика наученото по време на първия етап на проекта – разработване на проекти и тяхната реализация, като са спазвали определените ресурсни и времеви параметри.

Медийно покритие: по време на 6-месечния период на изпълнение на финансираните проекти бяха проведени 3 пресконференции за стартиране на дейностите, и отразени събития в: 3 радиопредавания, 5 телевизионни рубрики и 9 регионални вестника

Обобщаване на резултатите и отчитане на проекта – юли – август 2006 г.

Калинка Сливкова – координатор

Дейности по програмата:
Кръгла маса за представяне на резултатите от НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ: „Участие на ромските жени в обществено-политическия живот – централна и местна власт“ – град София
Приключи работата по проекта: „Ромските женски НПО – активни членове на гражданското общество в България“
Списък на участниците в обучителен семинар по проект „Ромските женски НПО – активни членове на гражданското общество България“
Мониторинг на дейностите по проект „Ромските женски НПО – активни участници в гражданското общество“ – град Шумен
Мониторинг на дейностите по проект „Ромските женски НПО – активни участници в гражданското общество“ – град Дупница
Мониторинг на дейностите по проект „Ромските женски НПО – активни участници в гражданското общество“ – град Лиляк

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.