Малки проекти за благотворителни мероприятия

 •  октомври 27, 2006
PEЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ СПЕЧЕЛЕНИ ПО КОНКУРСА: „МАЛКИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ“
/ноември – декември 2006 година/

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ (БФЖ) е правозащитна организация, която подпомага процеса на установяване на реална равнопоставеност на жените и мъжете в национален и в глобален мащаб, чрез финансова подкрепа на проекти на неправителствени организации ( НПО), които насърчават активното участие на жените и девойките в процесите на развитието и тяхното овластяване, както и действия за премахване на всички форми на дискриминация.

Сред основните принципи на работа на БФЖ са:

 • Да подпомага сътрудничеството между НПО, централна и местна власт и стопански сектор
 • Да насърчава развитието на донорството и новото виждане за филантропията като инвестиция в развитието на човека и инструмент за социална промяна.

Тези принципи предопределиха специфичността на конкурса за финансиране на малки проекти – 2006: в него взеха участие само НПО, които са работили по проекти, финансирани от БФЖ в периода 2004 – 2006 година. Второто условие беше да употребят сумата от 500 лева, предоставена безвъзмездно от БФЖ за организиране на местно фондонабиращо мероприятие, което да подпомогне бъдещата им дейност.

Основните цели на конкурса бяха:

 • мрежата от НПО, финансирана от БФЖ, да се развива устойчиво и дългосрочно
 • местната общност да се обучава в социална филантропия
 • идентифициране на работещи модели за фондонабиране
 • популяризиране дейността на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

Списък на одобрените проекти по конкурса „Малки проекти за организиране на благотворителни мероприятия“

В конкурса участваха 16 женски неправителствени организации от цялата страна. Времевият график беше подбран така, че дейностите да съвпаднат с периода преди и по време на Коледните празници.

1/ Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ – град Стара Загора
Проект: „Благотворителен форум в подкрепа на жени в риск“

Каузата, за която се организира благотворителната инициатива, беше да се положи началото на местен фонд „Жени в риск“ към Обществен дарителски фонд – Стара Загора, чрез който да се подпомагат устойчиво жени от региона, пострадали от домашно насилие или трафик на хора. Благотворителният форум беше проведен на 29.11.2006 с участието на над 70 души, представители на НПО, женски организации и неформални групи, институции и местните медии. За благотворителния базар бяха дарени множество предмети: 15 картини, 5 икони, 6 постера, 20 комплекта коледни картички, 15 декоративни чинии, 10 комплекта бижута. Инициативата се състоя във Военния клуб, който предостави безвъзмездно зала, техника, техническа помощ и участие в художествената програма на 4 състава: детска вокална група, клуб за спортни танци, вокална група за патриотични песни и естраден състав.
Мероприятието беше отразено масирано от местните медии в 2 радиорепортажа, 3 публикации в пресата, 2 репортажа в новинарските емисии на кабелната телевизия и 2 предавания на живо с участието на Президента на БФЖ.

Набраната сума възлиза на 595 лева от продажба на покани и предмети.
Безвъзмездно предоставените зала, техника, техническа помощ и благотворителното участие на 4 състава се оценява на около 600 лева.


2/ Асоциация „Жени без остеопороза – 21“ – град София
Проект: „Модно ревю на облекла за жени с остеопороза“

Модното ревю, проведено на 5.12.2006 г. представи модели от т.н. „реконструктивна мода“, предназначена за прикриване на недостатъците на фигурата, получени вследствие заболяване от остеопороза. Тази мода дава възможност на социална реализация и адаптация на болните жени. Облеклата бяха обявени за продажба с благотворителна цел, като тяхното представяне беше поверено на четири известни български актриси.

Набраната сума възлиза на 1 040 лева – от продадена на ревюто официална рокля на стойност 40 лева и от предварително дарение от 1000 лева, която по волята на дарителя се насочва за обзавеждане на новата приемна на Асоциация „Жени без остеопороза“ в сектора по костни матаболитни заболявания при УМБАЛ „Александровска“.
Събитието бе придружено с пресконференция за медиите и публикации във вестниците: „Нощен труд“,“Ние жените“ и „Жълт труд“ и TV предавания в „ТВ Здраве“, ТВ „Центрум“ и „ББТ“.
Във всички медийни продукти, плакати и покани е посочено името на БФЖ като донор на мероприятието.


3/ Читалище ЛИК – град Плевен
Благотворителна вечер „Соаре с цвят на надежда“

Вечерното соаре беше проведено на 17.11.2006 г. в изискана и уютна обстановка на плевенско заведение, чиито собственици се присъединиха към инициативата чрез предоставяне на преференциални цени. Присъстваха представители на читалището, на дамски клуб „Надежда“, на дребния и самонает бизнес, педагози, психолози, приятели и специалния гост г-жа Мадлен Алгафари – привлекателна публична фигура, която всички с удоволствие биха срещнали „на живо“. Беше направена ретроспекция на работата на ЛИК като неправителствена организация „за“ и „с“ плевенските жени. Беше предоставена възможността гостите, чиито средства щяха да формират набраната сума, сами да определят целта, за която да бъдат изразходвани. Предложени бяха три теми:
„общуване между жените“, „превенция на остеопороза“ и „благотворителни дейности“. Всички заедно решиха акумулираните средства да бъдат изразходвани за „общуване между жените“, т.е за регулярни публични срещи на жените по теми, подсказани от самите тях. С това се удовлетворява една потребност на жените да имат свое място за социално общуване, обмен на информация и изграждане на лично самочувствие, че са част от нещо, което се прави „за тях“, но и заедно „с тях“.
На поканата е отпечатано логото на БФЖ и мотото: „С приятелското рамо на Български фонд за жените“.

Набраната сума възлиза на 1 584 лева1224 лева от продажба на покани / по 12 лева/ и две дарения от по 300 и 60 лева.


4/ Фондация „Достоен живот“ – град София
Благотворителен концерт под мотото „Всеки носи своите мечти“

На 1.12.2006 г. в Зала 11 на НДК се състоя благотворителният концерт.
В програмата взеха участие: Христо Белчев и Кристина Белчева, деца от 6-то помощно училище и читалище „Пенчо Славейков“ – София, хор „Тракийски цвят“ от гр. Пловдив, СОУ „Кирил и Методий“- гр. Пловдив, дует „Амур“- гр. Пловдив, помощно училище за деца с нарушено зрение от гр. Варна и много други.
Организаторите получиха цветя от президента на РБългария г-н Първанов и от министъра на труда и социалната политика г-жа Масларова. Проявата беше отразена от централните електронни медии.
Пред залата беше организирана благотворителна изложба от предмети, бижута и картини, изработени от хора с увреждания. Имаше и касичка за събиране на благотворителни суми.
Концертът се превърна в истински празник за хората с увреждания. На поканата и в представянето на спонсорите беше отразена финансовата подкрепа на БФЖ за провеждане на мероприятието.

Набраната сума възлиза на 2 600 лева – от спонсори е събрана сумата 2 500 лева и в касичката за дарения – 100 лева.
Сумата ще бъде изразходвана за създаване на АРТ център за деца с увреждания.


5/ „Асоциация НАЯ“ – град Търговище
Местна кампания „16 дни срещу домашното насилие – ТИ не си сама“

Основната цел на проекта, реализиран в периода 25 ноември – 22 декември 2006 беше популяризиране на възможностите за помощ и подкрепа за жертви на домашно насилие в град Търговище.
Проведена беше медийна кампания с изработването на три радиоклипа, ежедневно излъчвани по Ново Радио Търговище по време на кампанията и безвъзмездно излъчвани до края на 2006 г.
Разработен беше сценарий за разиграване на казуси по темата „домашно насилие“ с участието на 10 ученици от театралната трупа на Младежкия дом, които ще бъдат представяни пред техните съученици.

Набраната сума възлиза на 894 лева – подкрепа от три местни фирми, ръководени от жени за обезпечаване на дейността на Консултативния център и горещата телефонна линия.


6/ „Форум за гражданска солидарност“ – град Чирпан
Коледен благотворителен концерт под мотото „Жените заедно можем повече“

На 20.12.2006 г. в залата на Община Чирпан беше проведен Коледен благотворителен концерт, с цел набиране на средства за хората с увреждания. Участваха самодейни изпълнители от град Чирпан от различни възрасти и социални и етнически групи, като: вокална група, хореографска паралелка, група за модерен балет „Диви“, ромска танцова група за индийски танци, инструментални изпълнители, танцов ансамбъл „Чирпанлии“, индивидуални изпълнители от членове на клуба на инвалида.
Събитието беше уважено лично от кмета на град Чирпан.
Беше разиграна благотворителна томбола с подарена от чирпански художник икона, рисувана на керемида. Кабелна телевизия „Евроком Чирпан“ засне на живо целият концерт и излъчи рекламен филм за дейността на БФЖ.

Набраната сума възлиза на 585 лева. С нея ще бъде закупен специален уред за рехабилитация на хората с увреждания от град Чирпан.


7/ Ромска независима организация „Лачши Ромни“ – град София
„Оптимистичен поглед към местните ресурси“

Благотворителната кампания беше проведена през месец декември 2006 г. и включваше: информационна кампания и запознаване на потенциални дарители с основните законови разпоредби за подоходното облагане и със съществуващите преференции за дарителите, както и с добри практики в тази област. Организирана беше и дарителска среща – концерт.

Набраната сума възлиза на 35 лева.
Всички писмени и рекламни материали съдържат информация за финансовата подкрепа на БФЖ.


8/ Сдружение „Знание, успех, промяна“ – град Дупница
Кафе – театър „Дневникът на Ева“

Благотворителното мероприятие беше проведено на 7.12.2006 г. в читалището на гр. Сапарева Баня с участие на актрисата от Дупнишкия театър Снежана Малковска, която изнесе своя моноспектакъл „Дневникът на Ева“. Присъстваха около 40 жени. След постановката се състоя дискусия по темата „домашно насилие“ и бяха представени услугите, които предлага Консултативния център за жертви на насилие в град Дупница. Местната кабелна телевизия „Рила“ ТВ отрази събитието.
Набраната сума възлиза на 128 лева – от продадените билети.
Доброволният принос се оценява на 300 лева
На срещата беше представена и дейността на БФЖ от представител на организацията.


9/ Фондация „Етноинтеграция“ – село Крайници, община Дупница
„Споделяне на културните различия между българския и ромски етнос“

На 15.12.2006 г. в Спортната зала на гр. Дупница беше проведен благотворителен концерт с участието на ромски и български танцови и певчески състави. Публиката наброяваше около 70-80 човека от български и ромски произход. Всички участваха в програмата на доброволни начала. Концертът беше отразен от местната кабелна телевизия „Рила“ ТВ.

Набраната сума възлиза на 267 лева – от входни билети и дарения. Тя ще бъде употребена за закупуване на учебници и тетрадки за деца от социално слаби семейства от ромския квартал „Гиздова махала“.
Доброволният принос се оценява на 600 лева.


10/ Сдружение „ИКАР“ – град Хасково
Фондонабиращо мероприятие „…за Живота и…“

Сдружение „ИКАР“ организира през периода ноември – декември 2006 г.обществена кампания за профилактика на предрака на маточната шийка, под надслов „…за Живота и…“ .На 18.11.2006 г., беше организиран малък фондонабиращ базар на Централния кооперативен пазар за продажбата на специално изработени предмети за бита – коледни ботушчета, придружени с талон за безплатен гинекологичен преглед. Разпространени бяха 1000 листовки с информационна и образователна цел; проведени бяха 123 гинекологични прегледа. Листовката стигна до целевата група и чрез специализирани женски издания като: „Жената днес“, „Журнал за жената“, „Вестник за жената“, „Женски свят“. Партньор на кампанията беше „Дарик радио“ с публична разгласа на събитието.

Набраната сума възлиза на 424 лева, която ще бъде насочена за създаване на „Фонд за жените на Хасково“.

Всички издадени материали и медийни продукти съдържат подкрепата на БФЖ като донор на мероприятието.


11/ Фондация „Български център за джендър изследвания“ – град София
„За една усмивка повече“ – Благотворителен концерт за набиране на средства за ремонт на подслона за жертви на домашно насилие в София

На 30.11.2006 г. беше проведен Благотворителен концерт в дискотека „Double Vision“ на НДК. В концертната програма участваха благотворително: Силвия Кацарова, буфо „София“, ансамбъл за народни песни и танци „Гоце Делчев“ и детска група „Атракцион“.
Присъстваха: посланикът на Република Ирландия, представители на ПРООН, на държавни институции, заместник кмет на Столична община, представители на НПО, приятели, съмишленици.
Набраната сума възлиза на 1 600 лева – 600 лева от продажба на покани /по 30 лева/ и 1000 лева дарение от ПРООН. Доброволният принос от благотворителното участие на артистите и положен доброволен труд се оценява на 2000 лева

На пресконференцията за представяне на кампанията участваха кмета на гр. София Бойко Борисов и Президента на БФЖ.


12/ Фондация „МАКСИМА“ – град Хасково
Благотворителна инициатива „Набиране на средства за продължаване функционирането на Центъра за семейна подкрепа“

Благотворителната кампания беше проведена в периода 15.11.2006 – 15.12.2006 г. в рамките на „16 международни дни срещу насилието над жени“.
Бяха отпечатани и разпространени 50 броя плакати, 500 броя диплянки и 200 броя картички за популяризиране дейността на Приемната към Центъра, с апел за финансова подкрепа.
Изпратени бяха писма до водещите бизнес фирми с молба за включване в дарителската кампания. Вестник „Новинар“ и „Хасковска Марица“ подкрепиха кампанията с призив към читателите да подпомогнат дейността на фондацията с дарения на посочената банкова сметка.

За съжаление, в сметката на фондацията не постъпи нито един лев. Всички отпечатани материали съдържат логото на БФЖ и информация за финансовата подкрепа.


13/ Фондация „Етнокултурен диалог“- град София
„Музиката и поезията за благотворителността“

На 20.12.2006 г. в киносалона на Евро-българския културен център беше организирана благотворителна вечер за подпомагане на млади музикални таланти от ромски произход под мотото: „Музиката и поезията за благотворителността“. Участваха талантливи музиканти от оркестър „Силвърбойс“; представена беше младата пианистка Агнес Данкова; имаше рецитал на стихове от ромски поети и щанд за продажба на стихосбирки.

Набраната сума възлиза на 535 лева – от продажба на покани и дарения.


14/ Фондация „Подкрепа за ромите 2000“ – град София
Благотворителна кампания „Ромските жени заслужават“

На 19.12.2006 г. в клуб-ресторант „Операта“ беше проведено благотворително мероприятие под надслов „Ромските жени заслужават“. Целта на фондонабирането беше да се подпомогне бъдещата дейност на новорегистрираното женско сдружение „Център за развитие – ромски лястовици“, което ще работи на територията на ромския квартал „Христо Ботев“.
Замислената инициатива надмина рамките на традиционния благотворителен коктейл – тя бе и концерт, и изложба – базар, и бал с танци. В концерта взе участие ромски младежки оркестър „Силвърбойс“, който с много професионализъм, талант и артистичност изпълни етноджаз мотиви. Организацията „Рождество Христово“ организира изложба-базар на ръчно изработени кукли и коледни подаръци.

Набраната сума възлиза на 201 лева – от продажба на покани-куверт. Дарена е и компютърна техника и телефон на стойност 1 600 лв.
Българско национално радио, програма „Христо Ботев“ излъчи информация за проведеното благотворително мероприятие и дейността на БФЖ.
Разпространени бяха „златна“ и „сребърна“ покана-куверт с логото на БФЖ.


15/ „Сдружение за граждански инициативи“ – град Кричим
Коледна благотворителна вечер „По-щастливи празници за 18 деца-сирачета от град Кричим“

На 15.12.2006 г. беше проведена Коледна благотворителна вечер. Присъстваха 86 човека – бизнесмени, представители на местната власт и НПО, младежи, приятели и близки на организаторите. Беше разиграна томбола с предмети, дарени от различни фирми в града.
Имаше поставена и кутия за дарения.
Набраната сума възлиза на 1 245 лева – от продадените куверти, томболата и дарения.


16/ „Сдружение за социално, културно и образователно развитие на малцинствата в България“ – град Шумен
Инициатива „Женско сърце“

На 28.12.2006 г. беше проведена новогодишна благотворителна вечер за жените, участвали в квалификационните курсове по готварство и фризьорство по предишен проект, финансиран от БФЖ. Присъстваха 41 човека. Беше организирана благотворителна томбола за набиране на средства за работата на сдружението.

Набраната сума възлиза на 220 лева – от продажба на билети за томболата и от дарения.

РЕЗУЛТАТИ – КАКВО СЕ СЛУЧИ:
 • В конкурса за финансиране на малки проекти – 2006 участваха 16 женски неправителствени организации от цялата страна от общо 23 финансирани от БФЖ за периода септември 2004 – септември 2006
 • Раздадената от БФЖ сума беше 8 000 лева

От проведените благотворителни мероприятия по места – от продадени входни билети, куверти, билети за лотария и дарения, беше събрана сумата 11 953 лева.
Постигнатата 149% ефективност на вложените средства може да се смята за добър резултат. Доброволният принос от благотворителни участия на артисти, безвъзмездно предоставени зали, техника, преференциални цени и доброволен труд се оценява допълнително на около 5 100 лева.

 • Организаторите проявиха креативност и приложиха различни методи за набиране на средства – модни ревюта, благотворителни концерти, кафе – театър, изложба-базар, томболи, привличане на медийни партньори, участие на представители на местната власт и местния бизнес
 • Повечето от организациите подходиха с неувереност и съмнение към възможността да наберат средства от местни източници, но резултатите ги окуражиха и много от тях вече планират провеждане на регулярни благотворителни изяви за набиране на средства за собствени нужди
 • Почти всички мероприятия бяха отразени в местните и централни медии – печатни и електронни, което показа съпричастност към проблемите на жените и възможност за възпитаване на социална филантропия сред цялото общество /осъществени бяха 23 радиопредавания, 13 публикации в пресата и 8 TV репортажа/.
 • На всички печатни продукти – плакати, покани, картички и във всички медийни изяви беше изписано логото на Български фонд за жените и отразена финансовата подкрепа, с което беше постигната целта за популяризиране дейността на фонда в цялата страна
 • Самите НПО повишиха своята популярност сред местните среди

Като цяло този кръг от Финансиращата Програма на БФЖ доведе до промяна в нагласите на местно ниво, както към работата на НПО, така и към благотворителността. Той допринесе и за промяна в поведението от една страна на работещите в тези организации – те бяха окуражени да продължат сами да набират средства с различни инициативи, а от друга – оформи се кръг от бъдещи индивидуални и корпоративни местни донори. В дългосрочен аспект тези промени ще доведат до укрепването и стабилизирането на гражданските организации.

БФЖ ще продължи да наблюдава ще се променят ли и как политиките на бизнеса към подкрепа на проекти, целящи социално включване и овластяване на жени и девойки.

И … НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ:
 • Практиката показа, че най-успешни за набиране на средства са личните контакти и срещи
 • Изпращането на писма и покани по пощата не донесе добри резултати
 • Използаването на конкретни поводи, като например кампанията „16 международни дни против насилието над жени“ или Коледните и новогодишни празници също са подходящ инструментариум за набиране на средства
 • Неправителствените организации работещи по правата на жените и девойките в България все още са принудени да правят някои компромиси при фондонабирането, защото все още потенциалните донори са по-отзивчиви към мероприятия, които са насочени към подобряване положението на хора с увреждания и деца.

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ поздравява всички участвали организации за куража, инициативността и креативността и за успешно проведените благотворителни мероприятия!

Калинка Сливкова – координатор на проекта

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.