Програма за борба с домашното насилие, бедността и безработицата при жените

 •  септември 26, 2007
Цели на програмата
 • Разпределя ресурси, необходими за възникването и устойчивото развитие на НПО, работещи по правата на жените в България, за постигане на реална полова равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация
Стратегия за постигане на целите
 • Финансова подкрепа на проекти на НПО по темите:
  • домашно насилие над жени във всичките му форми
  • бедност и безработица при жените
Процедури
 • Учредяване на Комисия за оценка на постъпилите проекти
 • Обявяване условията на конкурса
 • Селектиране на проекти за финансиране
 • Публикуване резултатите от конкурса
Резултати от конкурса
 • Постъпили проекти:

28 проекта – 126 405 лева

 • Финансирани проекти:

6 проекта – 25 000 лева

т.ч.целево дарение: 1 000 лева

 • Срок на проектите: 6 месеца
Oдобрени проекти:
 • Асоциация „НАЯ“ – град Търговище
 • Сдружение “ Знание, успех, промяна“ – град Дупница
 • Фондация „Максима“ – град Хасково
 • Гражданско Сдружение „Артернатива 55“ – град Стара Загора
 • Фондация „П У Л С“ – град Перник
 • Форум за женска солидарност – град Чирпан
Организации, проекти и изпълнени дейности:
    • Асоциация „НАЯ“ – град Търговище

ПРОЕКТ: Борбата с домашното насилие в обектива на медиите –

прочети

 

    • Сдружение “ Знание, успех, промяна“ – град Дупница

ПРОЕКТ: Придобиване на квалификация и преквалификация на селски жени от български и ромски произход от село червен брег с цел повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда“ –

прочети

 

    • Фондация „Максима“ – град Хасково – за повече информация

ПРОЕКТ: „Мултидисциплинарен подход за работа с бедни и безработни жени, жертви на домашно насилие“ –

прочети

 

    • Гражданско Сдружение „Артернатива 55“ – град Стара Загора

ПРОЕКТ: „Обществото срещу домашното насилие над жени“ –

прочети

 

    • Фондация „П У Л С“ – град Перник

ПРОЕКТ: „За гражданска нетърпимост към домашното насилие в малките населени места от регион Перник“ –

прочети

 

    • Форум за женска солидарност – град Чирпан

ПРОЕКТ: „За гражданска нетърпимост към домашното насилие в малките населени места от регион Перник“ –

прочети

БФЖ спечели проект на Unifem Trust Fund

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.