Младежка програма 2008 – „Активни, здрави и самоуверени“

  •  януари 19, 2008
Каква е основната цел на проекта?

Това финансиране подкрепя частично Младежката програма, която беше стартиране и реализирана през 2007 г. с предишната подкрепа от Филиа. Основната задача бе да се подпомогнат финансово малки проекти на неправителствени организации от цялата страна, чиято работа е фокусирана върху активизиране участието и овластяването на младите жени и момичета на възраст 16-35 години, използвайки подхода за човешките права.

През последните три години се забелязва тенденция на нарастващо влияние на стереотипите за женска красота, публичните представи за „перфектното и пропорционално тяло“ и силните предубеждения имат много негативен ефект върху младите жени и момичета.

Тези стереотипи въздействат директно върху младите момичета и тийнеджъри, които спазват нездравословни диети и променят телата си, не защото искат да бъдат здрави, а защото имат необходимост да влязат в рамките на утвърдените обществени идеали за красота. Повечето момичета мислят, че тяхната външност определя стойността им като човешки същества; имат ниско самоуважение и се превръщат в жертви на индустрията, която продава „красота“. На 15 години, те вече са запознати с всички видове анти-целулитни гелове, използват кремове за оформяне на бюста, мечтаят за силиконови импланти и са въвлечени в порочния кръг на митовете, за това как жената трябва да изглежда.

Тази тенденция има силно влияние върху участието на младите момичета в процеса на вземане на решения, тъй като те вярват, че, първо трябва да се впишат в обществените норми за красота, и след това, имайки правилната външност, ще получат мечтаната кариера.

Как ще постигнем целите си?

Целта на Програмата е да развие нови нагласи в момичетата и младите жени за тях самите. Да им помогне да се освободят от обществените изисквания за красота и да ги насърчи да формират собствени модели за красота, основани на здравословния начин на живот и съобразен с индивидуалните особености на всяко едно момиче. Изпълнението на тази програма ще повиши увереността на младите жени и момичета и ще им помогне да формират позитивни и себеутвърждаващи нагласи. Допълнително ще формира и трайни културни, хранителни и спортни навици в живота на младите жени и момичета.

Как ще подобрим участието на организациите?
  • Чрез организиране на конкурс и финансиране на най-малко 5 проекта, предложени от младежки инициативни групи и организации.
  • Фокусиране на общественото внимание върху проблемите, свързани с обществените норми, стандарти и модели за красота, и тяхното влияние върху младите жени и момичета.
  • Подготовка на профил на момичетата и младите жени и идентифициране на влиянието на медиите, социалното обкръжение и възпитание върху формирането на техните хранителни, спортни и културни навици.

Нашият принос към процеса на социална промяна – чрез конкретна работа на финансираните организации, Български фонд за жените очаква да постигне промяна на дефиницията на проблема и промяна в поведението на целевата група.

Дейностите по Младежка програма 2008:

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.