Младежка програма 2008

  •  септември 22, 2008
Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, които формират трайни културни, хранителни и спортни навици в живота на младите момичета и жени.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „Активни, здрави и самоуверени“ на Български фонд за жените може да прочетете тук.

Формуляр за кандидатстване /формат MS word/ може да изтеглите от тук (155kB) Документът се отваря с MS Word

Формуляр за кандидатстване /формат PDF/ може да изтеглите от тук (221kB) Документът се отваря с Acrobat Reader

Пълният пакет на проектопредложението трябва да бъде изпратен по пощенски път до 30.09.2008г. (важи датата на пощенското клеймо) на посочения адрес.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10.10.2008 г.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.