Младежка програма 2009 – 2013

  •  февруари 9, 2009
I. Основна концепция

Една от основните мисии на Български фонд за жените /БФЖ/ е да подкрепя жените и момичетата да станат силни и самоуверени личности, да са способни да взимат важни решения, касаещи техния собствен живот, да бъдат активни граждани в своята общност.

„Младежка програма 2009 – 2013” е предназначена да осигури на младите жени и момичета, включително на тези от ромски произход, с увреждания и различна сексуална ориентация, знания, организационни и лидерски умения и да поощри тяхното бъдещо развитие като силни и независими личности.

БФЖ ще използва НПО от цялата страна, които работят по младежки проблеми като инструмент, за да достигне до целевата група от млади жени и момичета.

ІI. Стратегическа цел на Младежката програма

В периода 2009 – 2013 БФЖ ще инвестира приоритетно в развитието на младежката си програма. Тя е предназначена да осигури на младите жени и момичета, включително на тези от ромски произход, с увреждания и различна сексуална ориентация, знания, организационни и лидерски умения и да поощри тяхното бъдещо развитие като силни и независими личности.

Чрез участието си в Младежката програма момичетата и момчетата ще оценят смисъла на равните възможности за развитието и успеха в техния живот.

ІII. Стратегическа цел на „Младежка програма 2009 – 2013” на БФЖ
  • Момчета и момичета на възраст 14 – 18 г. – Млади хора от двата пола, с различен етнически произход, с увреждания и различна сексуална ориентация ще бъдат включени в Програмата. Ръководната роля ще бъде делегирана на млади жени и момичета.
  • НПО от всички 28 области на страната
  • Широка общественост
  • Институции
IV. Конкретни цели и задачи за 2009 г.

През първата година от „Младежка програма 2009 – 2013” основните усилия ще бъдат насочени към изграждане на организационна структура за успешното осъществяване на програмата.

Основни задачи за 2009 г:

1.Идентифициране на 10 партньорски неправителствени организации, които да станат ядро на бъдещите Младежки клубове по равнопоставеността (МКР).

2.Изграждане уменията на гореспоменатите 10 партньорски организации в следните сфери:

  • Теория и политики по равнопоставеността на жените и мъжете
  • как се работи с доброволци;
  • как се работи с местните власти и медиите;
  • планиране, управление и осъществяване на застъпническа кампания.

3.Провеждане на Национална кампания „Месец на равнопоставеността”. Целта на кампанията е да обърне вниманнието на обществото към специфичните проблеми на момичетатa и момчетата и също така да окуражи младите хора да изразяват свободно своите виждания, мисли и нужди, да вземат активно участие в обществения живот и в цялостното развитие на страната.

Дейности по Младежка програма 2009-2013

Партньорски организации, участващи в реализирането на Младежка програма на Български фонд за жените за 2009 г.

Начало на „Месеца на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември”

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.