Български фонд за жените набира участнички в Академия за женски права FEMPOWER

  •  януари 10, 2016

Какво?
Академия за женски права „Fempower” е едноседмична обучителна програма, в която служителки и доброволки в неправителствени организации ще получат теоретични знания по темите равнопоставеност на половете, история на женските движения и феминизма, джендър и медии, стереотипи и дискриминация, както и практически умения за набиране на средства, организиране на събития, лобиране, лидерство и други.

След завършване на Академията всяка участничка в нея ще има възможност да разработи със своята организация проект, свързан с равнопоставеността между половете и женските права. Български фонд за жените ще подкрепи реализацията на едно от предложенията с 5000 лв.

Как?
За да се включите в Академията за женски права “Fempower” е необходимо да сте над 18 години и понастоящем да сте служителка или доброволка в неправителствена организация.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на представителки от неправителствени организации, работещи за права на ромски жени, на жени с увреждания и на ЛГБТИК хора, както и от организации, изпълнявали проекти за обучаване на младежи по равнопоставеност на половете и човешки права.

Кога?
Конкурсът е отворен за участие от 11 януари 2016 г. до 28 февруари 2016 г. 
На 21 март 2016 г. ще бъдат обявени участничките, след оценка на кандидатурите от екипа и членовете на настоятелството на БФЖ.
Академията “Fempower” ще се проведе от 9 до 15 април 2016 г. в с. Лозен, Софийска област.
До 30 май 2016 г. участничките ще имат възможност да разработят и подадат своите проекти, а на 20 юни 2016 г. Български фонд за жените ще обяви резултатите от конкурса и спечелилия проект, чиято реализация ще бъде подкрепена с 5000 лв.

Важно!
Всички разходи за транспорт, настаняване, храна и участие в Академията се поемат от Български фонд за жените. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на filia.die frauenstiftung.

За да участвате, изпратете на ел. поща office@bgfundforwomen.org до 23:59 ч. на 28 февруари 2016 г. следните документи:

  1. Вашата автобиография
  2. Мотивационно писмо за участие в Академия „Fempower” (до 1 стр.).
  3. Описание на неправителствената организация, в която работите или доброволствате (до 1 стр.).
  4. Удостоверение, че понастоящем сте служителка или доброволка в организацията, която ще представлявате, подписано и подпечатано от управляващото лице.

Включете се в Академията за женски права, влезте във феминисткия инкубатор FEMPOWER!

Снимка: psyvarekad.wordpress.com

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.