БФЖ кани учители от София, Стара Загора и Плевен на обучение за превенция и работа с ученици на тема „Домашно насилие“

  •  април 20, 2017

ВАЖНО!!! Датите за обученията в Плевен се променят за 14 – 15 юни 2017 г. Предварително се извиняваме за наложилата се промяна и се надяваме това да не възпрепятства желанието за участие на подалите документи!

Български фонд за жените организира обучения за учители на ученици от 1-ви до 12-ти клас от София, Стара Загора и Плевен и съответните области (област София, област Стара Загора и област Плевен). Двудневните семинари ще се проведат в рамките на изпълнението на проекта на БФЖ „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерство на Правосъдието. Целта на обученията е да развие и обогати знанията на учителите по теми като полови стереотипи, дискриминация и неравнопоставеност на половете, с фокус върху работа с ученици за превенция и противодействие на домашното насилие, разпознаването му и търсене и получаване на защита за деца, свидетели или пострадали от агресия в дома си. На участниците ще бъде предоставен специален „Наръчник в помощ на учителя“, изготвен от джендър експерти и включващ темите на семинарите. След провеждане на обученията, преподавателите ще имат ангажимент да организира за своите ученици 5 урока по пилотната програма на Български фонд за жените, насочена към темата „домашно насилие“ и адаптирана за различни възрасти.

Защо да се включите?

Според официалната статистика от 2014 г. на Европейската агенция за човешки права, всяка трета жена в Европа е жертва на физическо или сексуално насилие. Статистиката се потвърждава и от Световната здравна организация – в глобален план, 1 от 3 жени поне веднъж в живота си ще бъде жертва на физическо насилие или сексуално посегателство. В България данните са близки – всяка четвърта жена в страната ни е жертва на домашно насилие,  а според доклад на фондация „Партньори – България“ от септември 2016 г. цифрата е още по-притеснителна – една от три жени търпи насилие в собствения си дом. Темата все още остава табу за страната ни, публичните дискусии как да преодолеем проблема се случват рядко, а информацията е оскъдна и често, жертвите не знаят как и къде да потърсят помощ. Ситуацията е дори по-трудна и опасна за децата, които са пострадали или са станали свидетели на насилствени актове – те нормализират насилствената реалност, непознавайки друга, следват и попадат в модела насилник-жертва и не на последно място – пренасят агресията в училище. Развиване на чувствителност, нетърпимост и познания за домашното насилие у децата е ключово за прекъсване на порочния кръг насилие в дома-насилие в училище. Подобни умения в учениците биха могли да предадат единствено учителите – в сигурна среда на доверие, откритост и подкрепа. За изграждане на подобна среда е изключително важно самите учители да имат компетенции по темата „домашно насилие“.

Изградените познания за разпознаване и противодействие на домашното насилие ще бъде от ключово значение за учителите не само по отношение на пряката им работа с ученици, но и при последващото институционално въвеждане на темата в училищата. През април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и специфични действия. С предстоящата ратификация на Конвенцията, страната ни ще се ангажира с конкретни стъпки, една от които е именно въвеждането на темата в училищното образование. В момента у нас няма предмет или цялостна програма, насочени към изграждане на знания на учениците от всички класове по темата за домашното насилие. Проектът на Български фонд за жените цели именно да предложи подходящо учебно съдържание за учениците от начален, среден и гимназиален курс.

Как да се включите?

За участие в семинарите ще очакваме от Вас:

  • Автобиография (до 2 страници)
  • Описание на Вашия опит като учител и желанието ви да се включите в семинарите (до 1 страница) – къде и от колко време преподавате, в кой клас, по какъв предмет и т.н.

Семинарите ще се проведат на следните дати:

  • 8-9 юни 2017 г. – Стара Загора
  • 12-13 юни 2017 г. – София
  • 14-15 юни 2017 г. – Плевен

Допълнително ще се свържем с всички участници за повече информация за мястото и часовете на обученията, както и за програмата на семинарите.

Важно!

Двудневните обучения НЕ носят кредити на участниците. На всички присъстващи ще бъдат издадени сертификати за преминато обучение, които ще удостоверят придобити познания и компетенции по темата „домашно насилие“ и брой хорариум часове в рамките на 16 академични часа. След приключване на семинарите учителите имат ангажимент да преподадат на своите ученици програмата, разработена в 5 модула, на своите ученици. Те ще получат специалния „Наръчник в помощ на учителя“, както и интерактивната програма на БФЖ.

В обученията могат да се включат всички учители, проявяващи интерес, независимо от това, в кой клас преподават (от 1-ви до 12-ти), по кой предмет и от колко време. Обучението е безплатно, няма такса за участие и всички транспортни разходи на присъстващите, както и кафе паузите, ще бъдат поети от Български фонд за жените.

Срокове за заявка за участие: 21 април – 31 май 2017 г.

Документите за кандидатстване изпращайте на office@bgfundforwomen.org до 23:59 часа на 31 май 2017 г. със заглавие на писмото „Обучение на учители“.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на +359 2 986 47 10.

 

“Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-516/21.12.2016., сключен с Министерство на правосъдието.

 

 

Снимка: Pinterest

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.