47 НПО от 23 населени места кандидатстваха в конкурса на БФЖ за превенция и борба с насилието над жени и момичета

 •  януари 8, 2018

Отново рекорден брой проектни предложения бяха подадени за участие в конкурса на Български фонд за жените (БФЖ) за превенция и борба с насилието над жени и момичета, проведен изцяло с подкрепата на индивидуални донори.

Получени бяха 47 проекта от 46 организации и една неформална свободна иницатива (недопусната за участие) от следните населени места в България: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Добрич, Казанлък, Карлово, Кърджали, Малко Търново, Нови пазар, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Търговеище, Шумен, с. Душанци, с. Куртово, с. Трудовец.

Експертна комисия ще оцени проектите и ще разпредели общо 22 000 лв. между най-добрите от тях. Поради големия брой получени проекти, одобрените организации ще бъдат обявени на 29 януари 2018 г., а изпълнението на проектите се очаква да се осъществи в предварително обявения срок от февруари до юли 2018 г.

Експертната комисия е в състав:

 • Гергана Куцева – директор „Развитие и комуникации“ в БФЖ
 • Радосвета Стаменкова – директор на Българска асоциация по семейно планиране, външен експерт
 • Станимира Хаджимитова – директор на фондация „Джендър проект в България“ и член на Настоятелството на БФЖ

Допуснати организации за оценка са:

 1. Алтернативно Движение Парадигма
 2. Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”
 3. Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните общности
 4. Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ)
 5. ВОКС ХУМАНА – 2020
 6. Женско ромско сдружение «Хаячи»
 7. Институт за изследвания на мира-Пловдив
 8. Институт за Социална Интеграция
 9. Клуб на жените “Родопчанка”
 10. Народно читалище „Никола Василев Ракитин“1890
 11. Народно читалище “Стоянка Соколова 1999”
 12. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «СВЕТЛИНА-1910»
 13. Нови хоризонти и идеи в развитие
 14. НЧ „Доростол-1870“- Силистра
 15. НЧ „Просвета 1914“ – Малко Търново
 16. Сдружение „Жени за жени“
 17. Сдружение „ Клуб по танци Ун Бесо“
 18. Сдружение „Интернешънъл Солушънс“
 19. сдружение „Младежка инициатива“
 20. Сдружение „Младежки инициативи”
 21. Сдружение „Мулти Акт”
 22. СДРУЖЕНИЕ «АСОЦИАЦИЯ НАЯ»
 23. Сдружение «Съвременни технологии и здраве»
 24. „Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ България“
 25. Сдружение с нестопанска цел „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“
 26. Сдружение с нестопанска цел „Млади, активни, креативни“
 27. „Сдружение с нестопанска цел „Самаряни”“
 28. Сдружение Спортен клуб Оупън Мат
 29. СНЦ „Общество 528“
 30. СНЦ “Алтернативен свят Оренда”
 31. СНЦ „ЖЕНСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ И АСОЦИИРАНЕ“ (ЖАНЕТА)
 32. СНЦ „М.И.В“
 33. Фондация «Фонд за превенция на престъпността ИГА»
 34. Фондация „Майко Мила“
 35. Фондация “Изящни дела”
 36. Фондация „Бъдеще за децата ни” (ФБД)
 37. Фондация „Център Надя“ клон Русе
 38. фондация «Агора – София»
 39. Фондация «Асоциация Анимус»
 40. Фондация «Джендър алтернативи»
 41. Фондация «Идентичност»
 42. Фондация «Позитивни умения на личността в социума»
 43. Фондация «Приятелска подкрепа»
 44. Фондация Лърн
 45. Фондация Ресурсен център Билитис
 46. Център за психосоциална и духовна подкрепа „Споделеност”

Недопуснати за оценка поради несъответствие с условията на конкурса са:

 1. Свободна инициатива, подкрепена от Interethnic and Intercultural Summer Academy “Sources Of Tolerance” на НПО „Diversity, Human Rights and Tolerance education” в Молдова

При въпроси или необходимост от информация, както и ако не виждате организацията си в списъка на кандидатствалите, а сте подали проектно предложение за участие в конкурса, моля, свържете се с нас на office@bgfundforwomen.org или на тел. 02/986 47 10.

 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.