Български фонд за жените набира участнички за „Feminist Boot Camp“ 2

  •  февруари 25, 2018

Какво? 
Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен 5-дневен семинар, в който участничките имат възможност да придобият знания по теми като: феминистки и джендър теории и течения,  история на женското движение в България, съвременни проблеми пред жените, равнопоставеност на половете и човешки права, както и да се запознаят с най-добрите експерти, активисти и преподаватели в тези сфери и специални гости. Освен знания, лагерът цели да изгради и развие умения в участничките да създават и работят по проекти и кампании, свързани с правата на жените.

Фокус на лагера е, по време на провеждането му, в среда на сигурност и доверие, участничките да се запознаят една с друга, да обменят опит и идеи, да установят приятелски и партньорски отношения и да разработят идея за проект, свързан с овластяване на жените и постигане на равнопоставеност на половете, който БФЖ ще подкрепи експертно и финансово.

След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа на своите идеи, разработени в цялостен проект, в размер до 2 000 лева (две хиляди лева), осигурени от БФЖ.

Отзиви на участнички от Feminist Boot Camp 1:

  „Тези 5 дни промениха живота ми“

                                                                                                       „Искаше ми се лагерът да е много по-дълъг“

   „Във Feminist Boot Camp срещнах нови приятелки“

Как? 
За да се включите в лагера “Feminist Boot Camp”, е необходимо да сте на възраст от 18 до 35 години, да се самоопределяте като феминистка или да се интересувате от темата и да можете да отделите 5 пълни дни през месец май.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на жени от малцинствен произход, на жени с увреждания, на ЛБТ жени и транс хора.

Кога? 
Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 26 февруари до 20 април 2018 г. 
На 30 април 2018 г. ще бъдат обявени одобрените участнички, оценени от екипа на Български фонд за жените.
Лагерът ще се проведе от 12 до 16 май 2018 г. в с. Лозен, Софийска област.
Важно! 
Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на лагера се поемат от Български фонд за жените.

Участничките трябва да заплатят такса участие в размер на 50 лева (екипът на Български фонд за жените ще се свърже допълнително с всички одобрени участнички с повече информация относно провеждане на лагера и заплащане на таксата).

За да кандидатствате, изпратете на ел. поща office@bgfundforwomen.org до 23:59 ч. на 20 април 2018 г. следните документи:

  1. Ваше кратко представяне (до 1.5 страници, шрифт с размер 11p., на български език, във формат Word) – какво учите и/или работите, какви са вашите хобита, от къде сте, на колко сте години и всичко, което смятате, че би ни било интересно да научим за вас.
  2. Мотивационно писмо (до 2 страници, шрифт с размер 11p., на български език, във формат Word) – защо искате да участвате в лагера, какво очаквате да научите, как вашето участие ще допринесе за лагера и т.н.

Местата за участие в лагера са ограничени. Желаем ви успех!

За въпроси и повече информация, можете да се свържете с нас на ел. поща office@bgfundforwomen.org или на тел. 02/986 47 10.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Women.

*Според Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), допускането на участнички само от женски пол, на възраст от 18 до 35 години (които Български фонд за жените третира като млади жени и момичета) и разглеждането с предимство на кандидатури от жени от малцинствен произход, на жени с увреждания, на ЛБТ жени и транс хора, не представлява дискриминация:

ЗЗД, чл. 7, т. 14, е категоричен, че не съставляват дискриминация специалните мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно положение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от същия с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези мерки са необходими. Mомичетата, младите жени и особено уязвимите групи от млади жени като: ЛБТ жените, жените от малцинства и жените с увреждания, са такива групи от лица в неравностойно положение. В този смисъл, временната специална мярка, насочена към ускоряване на установяването на фактическо равенство между мъжете и жените, каквато е семинарът “Feminist Boot Camp”, не може да се счита за дискриминация.

 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.