Конкурс за финансиране на инициативи в подкрепа на Истанбулската конвенция

  •  март 6, 2018

В навечерието на 8 март, Международния ден на жените, в отговор на безпрецедентните атаки към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) и предвид необходимостта от предприемане на целенасочени действия от всички държавни институции за изкореняване на насилието над жени и момичета и домашното насилие (едно от които е ратификация на документа), Български фонд за жените (БФЖ) открива конкурс за финансиране на инициативи в подкрепа на Истанбулската конвенция. Максималната сума, с която една проектна идея може да бъде подкрепена от БФЖ, е 1500 (хиляда и петстотин) лева. Срокът за подаване на документи е 23:59 часа на 23 март 2018 г.

Условия на конкурса:

  1. В конкурса могат да участват самоорганизации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.
  2. Организациите трябва да изпратят на ел. поща office@bgfundforwomen.org в срок до 23 март 2018 г. концепция на тяхната инициатива в свободен текст (до 3 страници, формат Word, шрифт Calibri или Times New Roman, с размер 11).
  3. Концепциите трябва ясно и точно да описват инициативата, нейните цели, таргет групи, очаквани резултати, бюджет и т.н., както и да представят с няколко думи организацията – година на регистрация, град/регион, в който изпълнява дейностите си, мисия, визия, цели и т.н.
  4. Допустими за финансиране са широк спектър от дейности (публични събития, експертни форуми, акции, кампании, създаване на комуникационни и информационни материали и т.н.).
  5. Концепциите ще бъдат оценявани от екипа на Български фонд за жените, а кандидатствалите организации ще получат обратна връзка до 30 март 2018 г.
  6. След одобрение на концепциите, на организациите ще бъде поискано копие от регистрацията или актуално състояние.
  7. Срокът за изпълнение на инициативите е два месеца, включващи и подаване на отчет от 1 април до 31 май 2018 г.
  8. Организациите трябва да изпратят своите отчети до 31 май 2018 г. по предварително изпратени от БФЖ указания.

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор за финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 31 май 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ.

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.

Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, ако сметне за необходимо.

Очакваме вашите концепции до 23:59 ч. на 23 март 2018 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. (със заглавие на имейла: Инициатива в подкрепа на Истанбулската конвенция)

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с нас на посочения имейл.

Настоящият конкурс е възможен благодарение на Urgent Action Fund.

Снимка: bhartiyavikassansthan.com

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.