Предприемачеството сред младите жени в Лом ще насърчава проект с подкрепата на БФЖ

  •  август 29, 2018

10 млади жени и момичета от 15 до 35 години от Лом ще бъдат включени в инициатива за овластяване чрез насърчаване на предприемачеството. В рамките на проекта WENTPower участничките ще получат обучение, менторска и консултантска подкрепа при разработване на бизнес план, а две от тях – стипендия за участие в Младежка предприемаческа борса през 2019 г. в София. Борсата се организира от фондация „Каузи“ и ще се проведе за осми път. Целта ѝ е да срещне бизнес и социални идеи в начален етап с потенциални инвеститори – финансиращи програми и организации, банки, бизнес ангели. Всяка година стартиращи предприемачи получават лични консултации от представители на организации и институции по отношение на оформянето на бизнес и социалните си идеи. Тенденция в последните години е акцентът върху социалното предприемачество и едни от най-успешните практики на Борсата са именно в тази сфера.

Подборът на участничките в проекта WENTPower ще се извърши на база на формуляр за кандидатстване, който ще подават онлайн до 30 септември 2018 година или интервю с организаторите. Кандидатките ще описват идеята си, потенциала да развитие и екипа. Избраните ще преминат обучения по бизнес и маркетингово планиране, финансиране, корпоративна социална отговорност и презентационни умения. След това в продължение на три месеца ще получават безплатни консултации по разработването на бизнес план. Най-добрите два плана ще получат стипендии за участие в Младежката предприемаческа борса 2019. Ще бъде разработен кратък наръчник с практична информация за стартиране на бизнеса – правна уредба, основни документи и процедури, през които трябва да се премине при регистриране на фирма или неправителствена организация, изисквания за водене на счетоводство и списък с контакти на институциите, които имат отношение към бизнеса.

Проектът се финансира от Български фонд за жените адресира социални предизвикателства, които са актуални за града и региона на Лом – бедност, социално изключване, домашно насилие, и предлага предприемачеството като алтернативна кариерна и житейска пътека.

Повече информация и документите за кандидатстване можете да намерите на сайта на фондация „Генерация“ www.generation-bg.org.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.