Какво иска „Протест срещу насилието над жени“?

 •  ноември 20, 2018

28 жени бяха убити от ръката на техен бивш или настоящ съпруг/партньор според медийни публикации*. Българската държава не събира представителна статистика за насилието над жени у нас. Но можем да предположим, че броят на убитите е по-висок, защото има случаи, които изобщо не са стигнали до медиите. Но липсата на официална статистика е една малка част от много по-големия проблем, а именно – абсолютното неразбиране на размерите, причините, последствията от насилието над жени и домашното насилие от страна на правителството, както и неговото пълно безхаберие и бездействие години наред. 11 месеца и 28 убити жени доведоха до безумен дебат, в който се размениха реплики, тип „Жената през деня гони мъжа си с тиган, а вечер огласяват махалата“ (Димитър Стоянов, БСП)** и до предложени промени от ПП ГЕРБ и гласувани на първо четене, които са абсолютният минимум в борбата с насилието над жени.

Единственото, което ПП ГЕРБ ни предлага са по-тежки наказания за извършен акт на домашно насилие и криминализиране на преследването.*** Вместо цялостна политика и пълен пакет от мерки за борба с насилието над жени, получихме 13 предложения за промени в Наказателния кодекс, които безспорно са нужни, но са напълно безполезни без да бъдат част от по-широка рамка за преодоляване на домашното насилие. И отново – личи си пълното неразбиране на проблема от страна на правителството, което прие на първо четене тези предложения – логиката зад тях е „ще наказваме по-строго, когато нещастието се случи“. А правилната логика трябва да е „какво трябва да направим, за да предотвратим насилието да се случи?“.

В отговор на този въпрос, исканията на „Протест срещу насилието над жени“ са:

 1. Ангажимент от страна на правителството и отговорните институции за провеждане на проучвания и събиране на статистики за причините и размера на насилието над жени и домашното насилие в България, социалните, икономически и политически последствия от него, както и необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети, за преодоляване на проблема.
 2. Създаване на единна база данни в МВР за жертви и извършители, която да бъде на разположение на всички работещи по случаите на домашно насилие – съдии, прокурори, полицаи, психолози, социални работници, неправителствени организации.
 3. Признаване на спешната необходимост от превантивни мерки и ангажимент от страна на правителството и отговорните институции за разработване и въвеждане на обучителни програми за превенция на насилието за всички нива на образователната система. Тези програми трябва да са насочени към възпитаване на толерантност, общуване без агресия, разпознаване на стереотипи, ограничаващи жените, да създават абсолютна нетърпимост към насилието.
 4. Инкриминиране на всички форми на насилие, основано на пола– Наказателният кодекс на РБ трябва да направи явно разграничение на термина насилие над жени, основано на пола“ – а именно, че се отнася до насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена или което засяга предимно жените. То се различава от другите видове насилие по това, че полът на жертвата е основният мотив за действията на насилие. Трябва да се третират като престъпления и да се наказват всички форми на насилие срещу жените – домашното насилие, сексуалното насилие, сексуалният тормоз, преследването, системното  психическо насилие, както и всички други сериозни форми на насилие, особено съпружеското изнасилване, които да бъдат включени изрично в НК.
 5. Задължителни програми за обучения на психолози, полицаи, съдии, социални работници, медицински работници, медии, служителни на държавни институции и на всички заинтересовани страни за работа с жертви и извършители на насилие, основано на пола и домашно насилие.
 6. Създаване и поддръжка на 28 кризисни центъра за настаняване на пострадали от насилие, 28 консултативни центъра за работа с жертви и извършители, както и специални центрове за грижи и възстановяване на изнасилени жени. Необходими са подобни центрове във всяка област на Р България.
 7. Системни национални информационни кампании за превенция на насилието над жени и домашното насилие – информиране на широката общественост за различните форми на насилие, на които жените редовно са подложени, за различните прояви на домашно насилие, както и за наличните телефонни линии и кризисни центрове, в които може да бъде потърсена и получена помощ.
 8. Програми за намеса и работа с извършителите – задължителни програми за извършителите, които ще им помогнат да променят своите нагласи и поведение, за да се предотвратят по-нататъшни актове на упражняване на форми на насилие, основано на пола.
 9. Създаване на Национален съвет  за борба с насилието към МС – орган, който следи за прилагането на всички гореизброени мерки и системни информационни и сензитивиращи кампании за превенция на насилието над жени и домашното насилие.
 10. Увеличаване на средствата от бюджета за борба с насилието, основано на пола и домашното насилие –категоричен финансов ангажимент от страна на държавата на годишна база, насочен към прилагане на всички гореизборени мерки.

Всички тези мерки липсват в законопроекта на ПП ГЕРБ. Тези мерки изобщо отсъстват от дебата и публичното говорене за насилието над жени. Липсва цялостна визия за справяне с насилието и за интегрирани политики. А това означава активна намеса на държавата по няколко линии, които си взаимодействат за достигане на т.нар. „3 П“ – превенция (на насилието), протекция (на жертвите) и (съдебно) преследване (на насилниците).

Елате на 26 ноември 2018 г. от 18:00 часа на пл. „Орлов мост“, за да покажем не просто солидарност със семействата на 28-те убити жени, но и да поискаме от това правителство най-после да си свърши работата и да предприеме по-мащабни мерки за справяне с насилието над жени и домашното насилие. Имаме реалната възможност да спасим живота на бъдещи жертви.

Присъединете се към фейсбук събитието ТУК, елате на протеста!

#Солидарност #НеСиСама

*https://docs.google.com/document/d/123cOl3uFuK1ci4yHxxLLtzq54putaXQnDfAL0Gzluz0/edit?fbclid=IwAR3L4j14EBEDupB6is6MVN8lvZ6X3dnq9D7RZ_e3xNsSjap9WKPmUx9pEio

**https://www.dnevnik.bg/politika/2018/11/15/3346390_debatut_za_po-tejki_nakazaniia_za_semeino_nasilie/

***http://www.parliament.bg/bills/44/854-01-76.pdf?fbclid=IwAR19j0DMz2YJEZys1sSvrl3wwkHIkBAq1Oy5xAcK-1QmMIBnKihXAmrgdag

Дизайн на визия на протест: Росица Каламова

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.