БФЖ набира участнички за Feminist Boot Camp 2019 г.

  •  март 10, 2019

Какво е Feminist Boot Camp? 

Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен 5-дневен семинар, насочен към овластяване, в защитена среда и чрез придобиване на знания и умения, на млади жени и момичета, особено представителки на различни уязвими групи. Участничките в лагера ще имат възможност да научат повече от най-добрите експерти, активисти и преподаватели за феминистките и джендър теориите и течения, за историята на женското движение в България и по света, да обсъдят съвременните проблеми на жените, да дискутират (не)равнопоставеността на половете и човешките права, да разпознават формите на дискриминация и т.н. Освен знания, участничките ще придобият и развият практически умения за създаване и изпълнение на проекти, свързани с правата на жените и с постигане на равнопоставеност на половете.

По време на Feminist Boot Camp участничките не само ще се запознаят помежду си, но в защитена среда и атмосфера на сигурност и доверие (т.нар. safe space), те ще могат да споделят своите опит и преживявания и ще имат възможност да обсъдят една с друга и с екипа на БФЖ идеите си за проекти, свързани с правата на жените в България. След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще могат да кандидатстват във вътрешен конкурс за финансова подкрепа за своите проекти в размер до 2 000 лева (две хиляди лева), осигурени от БФЖ.

Кой може да се включи? 

За да станете участничка* в лагера “Feminist Boot Camp”, е необходимо да сте на възраст от 18 до 35 години и да можете да отделите 5 пълни дни през месец май (лагерът ще се проведе от 11 до 15 май 2019 г.).

/Предвид целта на лагера, а именно – овластяване на момичета и млади жени, особено такива от различни уязвими групи, при оценяване, предимство ще бъде дадено на кандидатурите на жени и момичета от малцинствен произход, на жени и момичета с увреждания, на ЛБТ жени и момичета и т.н.

Как да се включа?

За да кандидатствате за Feminist Boot Camp, изпратете ни на office@bgfundforwomen.org до 23:59 ч. на 21 април 2019 г. имейл със заглавие „Кандидатура за Feminist Boot Camp 2019“ и съдържащ следните документи**:

  1. Ваше кратко представяне (до 1.5 страници, шрифт с размер 11p., на български език, във формат Word) – какво учите и/или работите, какви са вашите хобита, от къде сте, на колко сте години и всичко, което смятате, че би ни било интересно да научим за вас.
  2. Мотивационно писмо (до 1.5 страници, шрифт с размер 11p., на български език, във формат Word) – защо искате да участвате в лагера, какво очаквате да научите, как вашето участие ще допринесе към лагера и т.н.

Срокове

Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 11 март до 21 април 2019 г. 
До 30 април 2019 г. ще бъдат обявени одобрените участнички, оценени от екипа на Български фонд за жените.
Лагерът ще се проведе от 11 до 15 май 2019 г. /задължително е присъствието по време на всички дни на провеждане на лагера/.

Важно! 

Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на лагера се поемат от Български фонд за жените.

Участничките трябва да заплатят такса участие в размер на 50 лева (екипът на Български фонд за жените ще се свърже допълнително с всички одобрени участнички с повече информация относно провеждането на лагера и начините за заплащане на таксата).

За въпроси и повече информация, можете да се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org или на тел. 02/986 47 10.

Екипът на Български фонд за жените ви желае успех!

Инициативата Feminist Boot Camp се случва благодарение на подкрепата на Global Fund for Women.

*Съгласно чл. 7, т. 14от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр),специалните мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно положение като младите момичета и жените, особено жените от малцинствен произход, с уврежданияили ЛБТ жените, с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези мерки са необходими, не представлява дискриминация.  Допускането на семинара “Feminist Boot Camp” единствено на жени, с предимство на момичетата и младите жени и жените от уязвими групи, е втози смисъл временна специална мярка, насочена към установяването на фактическо равенство между мъжете и жените.

**БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679.

Прочетете защо във Feminist Boot Camp могат да се включват само момичета и млади жени в това становище на БФЖ.

Снимка: Born Fighter All на Borislava Willnevermadeit & Stalker Since 1993

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.