БФЖ срещна кандидати за евродепутати, ключови експерти и граждански лидери на Форум за правата на жените 2019

  •  април 25, 2019

За втора поредна година Български фонд за жените, в партньорство с фондация „Фридрих Еберт“, създава платформа за диалог между политици, ключови ескперти и представители на едни от най-активните граждански организации, работещи по въпросите на равнопоставеността и насилието над жени. Събитието се проведе на 17 април в гр. Банкя и беше заключителната част от тридневната Годишна среща на общността на БФЖ.

Поканата да обсъдят актуалните проблеми пред жените и момичетата в България и да чуят възможните решения приеха Елена Йончева – депутат в 44 НС и кандидат за евродепутат на БСП, Зарица Георгиева – международен координатор на ПП Зелените, Ирина Иванова – началник отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” в МТСП, Пенка Стояновa – инспектор в ГДНП, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР, и Добряна Петкова – главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора.

Те се срещнаха с представителки на близо 30 граждански организации от 10 града в България и дискутираха как да бъде подобрено взаимодействието между държавния и гражданския сектор за по-ефективното реализиране на политики за изкореняване на насилието над жени и за интензифициране на процеса за постигане на реална равнопоставеност на половете.

Форумът откри Хелене Кортлендер, директор на фондация „Фридрих Еберт“, бюро България, която подчерта влошения международен контекст, в който религиозни фундаменталисти и крайно десни националисти подлагат правата на жените и ЛГБТИ хората на системна атака и вече наблюдаваме значителен регрес по отношение на политиките за равнопоставеност и многообразие.

Елена Йончева акцентира върху проблема с бедността в България и липсата на образование като едни от основните причини за икономическата зависимост на жените. Според нея тези проблеми може да се преодолеят чрез младежка заетост и насърчаване на жени предприемачи.

За това колко е важна равнопоставеността и квотите в политиката, разказа Зарица Георгиева. Според нея „патриархализирането на обществото е основна пречка за реализацията на жените на ръководни позиции“. Тя сподели добрата практика на ПП Зелените, благодарение на която водещите им кандидати на европейските избори са избрани на принципа на половата равнопоставеност.

Според Ирина Иванова равнопоставеността е предпоставка за успешното изпълнение и разработване на политики във всички сектори. Въпреки че България все още се намира под средното ниво на индекса на равнопоставеност на жените и мъжете, в сравнение със Западна Европа, Ирина Иванова отбеляза, че страната ни има известен напредък през последните години.

Липсата на официална статистика за домашното насилие беше засегната от Пенка Стоянова, която обяви, че тази година най-после стартира изграждане на информационна система в МВР. Тя посочи, че  в някои области на България липсват услуги за жертвите на насилие, защото няма местни неправителствени организации, които да работят по тези проблеми. И допълни, че експертизата на гражданския сектор е все по-нужна на държавните институции, за да предоставят качествени услуги.

Добряна Петкова обобщи, че икономическата зависимост, насилието и липсата на образование на жените, са в основата на трафика на хора, от който приоритетно засегнатите са именно жени.

Бяха засегнати и редица други важни въпроси като липсата на съвременна родилна грижа и стандарти, огромния брой неосигурени бременни жени, недостатъчните социални услуги в подкрепа на работещите родители, спорната ефикасност на приетите законодателни промени в НК, във връзка с домашното насилие, разликата в заплащането по пол и феминизацията на бедността, ограниченото участие на жени в мирните преговори, проблемите на жените бежанки и пр.

Български фонд за жените благодари за доверието и незаменимата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт”, които за втора поредна година подкрепят Годишната среща на БФЖ и Форума за правата на жените!

Снимка: Български фонд за жените

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.