Одобрени кандидатури за участие в лагер „Feminist Boot Camp” 2019 г.

  •  април 30, 2019

Екипът на Български фонд за жените оцени и избра участничките в лагера “Feminist Boot Camp” 3, който ще се проведе от 11 до 15 май 2019г. в Банкя. 

Лагерът е интензивен 5-дневен семинар, който цели участничките в него да придобият знания по теми като: феминистки и джендър теории и течения, история на женското движение в България, съвременни проблеми на жените, (не)равнопоставеност на половете и човешки права, форми на дискриминация и т.н., да ги запознае с най-добрите експерти, активисти и преподаватели в тези сфери, както и да ги срещне със специални гости. Освен знания, участничките ще придобият и развият практически умения да създават и работят по проекти и кампании, свързани с правата на жените и с постигане на равнопоставеност на половете. 

След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа за своите идеи в размер до 2 000 лева (две хиляди лева), осигурени от БФЖ.

Кандидатките бяха оценявани по изпратените от тях документи – представяне и мотивационно писмо. Освен съответствие с формалните изисквания на конкурса, участничките бяха оценявани от екипа на БФЖ за нивото на тяхната мотивация за включване в лагера, интереси, професионален и академичен опит, желание за развитие и потенциал за разработване и изпълнение на проекти, свързани с правата на жените, потенциален принос с участието им в семинара и т.н.. 

В лагера “Feminist Boot Camp”3 участие ще вземат (по ред на получени кандидатури):

  1. Мануела Попова
  2. Лаза Цонева
  3. Йоана Манчова
  4. Моника Стефанова
  5. СилвияТеофарова
  6. Йоана Иванова
  7. Калина Зафирова

Български фонд за жените ще се свърже по имейл с всички одобрени участнички с допълнителна информация за лагера, следващи стъпки за регистрация и начини за заплащане на таксата за участие.

Инициативата Feminist Boot Camp се провежда с подкрепата на Глобалния фонд за жените (Global Fund for Women).

Снимка: Виктория Нешева

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.