Конкурс за награди за идейни проекти към Feminist Boot Camp 3

  •  май 31, 2019

5 интензивни дни, 10 участнички, 11 лекции и 12 лектора – това е равносметката от приключилия Feminist Boot Camp 3, осъществен с подкрепата на Global Fund for Women.
По-интересното предстои – практическата част, която включва кандидатстване за награди до 2000 лева за изпълнение на идейни проекти, свързани с придобитите по време на лагера теоретични знания.

Феминисткият лагер запозна включилите се историята на женските движения, джендър теорията и връзката на феминизма с други социални неравенства, застъпничеството, политическото овластяване на жените и правните аспекти на дискриминацията, Също така участничките придобиха практически знания, свързани с неправителствения сектор, организирането на кампании и писането на проекти, и имаха възможност да се срещнат с представителки на предишни издания на лагера.

Във втория етап на инициативата Български фонд за жените обявява конкурс за награди на стойност до 2000 лв и дава възможност на участничките да реализират идеите си – индивидуално или в екип – чрез разработване и изпълнение на идеен проект.
Проектите трябва да насочени към овластяване на жените и момичетата и постигане на равнопоставеност на половете, но извън това няма други ограничения – дейностите могат да включват провеждане на кампания, събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, създаване на блогове и влогове, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на стереотипите и дискриминацията, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи и повишаване на чувствителността по проблемите на жените, развитие на женското движение.

В срок до 21 юни 2019 г. ще очакваме от участничките в лагера да ни изпратят по имейл попълнен формуляр за кандидатстване с описаната си проектна идея. Периодът за изпълнение на проектите е юли 2019 – декември 2019 г., с финансово и наративно отчитане до 31 януари 2020 г.

Идеите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ според тяхната връзка с темата „равнопоставеност на половете“, реалистичността на заложените дейности, цели и бюджет, както и капацитета за изпълнение.
Одобрените идеи, които ще наградим с до 2000 лв, ще бъдат обявени в края на юни 2019 г.

Желаем успех на кандидатките!

Конкурсът е отворен само за участнички, присъствали на лагера Feminist Boot Camp 3.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.