Резултати от конкурс за награди за идейни проекти към Feminist Boot Camp 3

  •  юни 28, 2019

През май 2019 г. Български фонд за жените, с подкрепата на Глобалния фонд за жените (Global Fund for Women), проведе обучение на 10 участнички по теми, свързани с права на жените и история на женските движения, феминизъм и джендър проблематика, дискриминация и защита от нея и други. Форматът Feminist Boot Camp е част от дългосрочната програма на БФЖ за овластяване на млади жени и момичета, като лагерът представляваше първият и теоретичен етап на инициативата, а след нейното завършване участничките имаха възможност да упражнят наученото на практика като разработят свои проекти в областта на овластяването на жените и постигането на равнопоставеност на половете, и се състезават за награда в размер на до 2 000 лева. 

Бяха одобрени следните три проекта: 

  1. „Не ми се обиждай, но…“, Мануела Попова – информационна онлайн кампания, насочена към разбиването на предразсъдъци и борбата срещу дискриминацията в обществото по отношение на раса, пол, социално/икономическо положение, външен вид, възраст, полова принадлежност, сексуалност и др. 
  2. „Мечтите в моята раница“, Лаза Цонева – проектът цели мотивиране на 10 момичета от ромски произход на възраст между 13- 18 години да продължат образоването си в по- горна образователна степен, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие. 
  3. „Старозагорки“, Силвия Теофарова – идеята на проекта е да се популяризират 12 жени, живели в град Стара Загора, които са били активни в дейност, развиваща благосъстоянието на общността, в различни негови сфери – здраве, култура, спорт, образование и др. 

Снимка: https://www.etsy.com

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.