107 артистични проекта на жени в конкурса „Всичко е наред“ получи БФЖ

  •  юли 1, 2019

107 творчески проекта на жени артистки от цяла България, както и на живеещи извън нейните предели, бяха получени в отговор на отворената покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти „Всичко е наред“.

През лятото на 2017 г. Български фонд за жените създаде „Фонд за артистични проекти на жени”, за да се бори с недостатъчното представителство на жените в професионалните изкуства и културния сектор, да даде видимост на творчеството на жени артистки/художнички и да увеличи достъпа им до финансови ресурси.

През май 2019 г. БФЖ успя да набере необходимите средства и покани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми“ – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др.

Предстои оценка от жури в състав Стефка Цанева (куратор, културен мениджър и критик), Десислава Димова (изкуствовед и куратор), Добромира Терпешева (изследовател и куратор), Леа Вайсова (социолог, главен асистент д-р в Софийския университет) и Гергана Куцева (директор „Развитие и комуникации” в Български фонд за жените). Те ще изберат проектните идеи, между които ще бъдат разпределени 30 000 лв. Избраните проекти ще бъдат финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителна изложба. Резултатите ще бъдат обявени на 15 юли 2019 г.

Конкурсът нямаше да е възможен без финансовата подкрепа и доверие на Power PopsTakeawayMama Cash и Filia die Frauenstiftung.

*Автор на илюстрацията: Виктория Борисова

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.