Доклад за правата на жените в България 2019

  •  октомври 28, 2019

„Доклад за правата на жените в България 2019“ обобщава работните срещи, провели се в рамките на „Форум за правата на жените 2019 г.”, организиран от Български фонд за жените с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”, Бюро България през април 2019 г. Докладът илюстрира състоянието и условията на гражданския сектор, който работи за женски права и постигане на равнопоставеност в България. На неговите страници са идентифицирани основните проблеми и общи политически и социални тенденции, които влияят върху развитието на тази сфера, но също така се дефинират и специфичните нужди, свързани със застъпничеството и лобирането за правата на жените и равнопоставеността на половете.

На форума участваха 30 представителки от 27 неправителствени организации (НПО) от цялата страна, работещи по темата за правата на момичетата и жените. Основната линия при подготовката на Форума, в продължение на целенасочената работа на Български фонд за жените от 2018 година за утвърждаване на равнопоставеността на половете като неизменна ценност на демократичните общества, бе да проучи нуждите на организациите, работещи по правата на жените в България, да окуражи сътрудничеството между представителите на НПО, както и съвместната им работа с политическите фигури, и да повиши чувствителността и ангажираността на последните по темите права на жените и равнопоставеност на половете.

Програмата на Форума бе структурирана така, че да преплете интерактивни дискусии с преживелищни методи и да създаде среда, в която участничките да споделят опит и обменят информация за естеството на предизвикателствата, с които работят на терен в местните общности, които представляват. Отделено бе и време за анализ на проблемите и нуждите на момичетата и жените в България, на техните НПО, както и за идентифициране на актуални потребности от застъпничество и лобиране за правата на жените и равнопоставеността на половете в България. В доклада са обобщени идеите на представителите на женските НПО по четирите основни аналитични теми на събитието, а именно проблеми на жените (18+), проблеми на момичетата (12-18 г.), проблеми на женските НПО и основни целеви групи.

Настоящата публикация е осъществена в рамките на проект „Форум за правата на жените 2019“ с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт, Бюро България. Изтеглете доклада от ТУК.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.