23 проекта срещу насилието над жени участват в съвместния конкурс на БФЖ и BCause

  •  ноември 11, 2019

С 23 получени предложения от 22 организации завършва първият етап от конкурса за проекти, насочени към борбата с насилието над жени. Конкурсът е съвместна инициатива на Български фонд за жените и фондация BCause и е с общ бюджет 40 000 лева, като избраните проекти ще бъдат финансирани с до 5000 лева.

Следните организации изпратиха своите проектни предложения:

Сдружение „Асоциация Ная“, Търговище

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, София

Сдружение „Център Мария“, Велико Търново

Народно читалище „Явин-2004”, Варна

Младежка ЛГБТ организация „Действие“, София

Сдружение „Център Динамика”, Русе

Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“, Пазарджик

Фондация „АМЕ“, София

Фондация „Джендър алтернативи“, Пловдив

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, Хасково

СНЦ „Млади, активни, креативни“, Куртово

Сдружение „Надежда за Антоново“, Антоново

Фондация „Център отворена врата“, Плевен

Сдружение „Право на избор“, Пловдив

Фондация „Позитивни умения на личността в социума“ – „П.У.Л.С.“, Перник

Клуб на жените „Родопчанка“, Смолян

Сдружение „Самаряни“, Стара Загора

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, София

Фондация „Ресурсен център Билитис“, София

Сдружение „Стартъп Фектъри“, Русе

Сдружение „Знание, екология, спорт“, Перник

Сдружение “Знание, успех, промяна”, Крайници

(!) Ако сте кандидатствали в нашия конкурс, но не виждате името на организацията си в горния списък, моля, свържете се с нас възможно най-скоро на office@bgfundforwomen.org.

Следващият етап на конкурса е оценка и подбор на проектите за финансиране. Те ще бъдат оценявани според тяхното административно съответствие с изискванията на конкурса, капацитета и потенциала на кандидата за изпълнение, връзката с тематичния фокус на заданието, реалистичносттта на заложените дейности и бюджет на проектната идея. Журито ще се състои от представители на БФЖ и BCausе, а кандидатствалите организации ще получат обратна връзка по имейл до 22 ноември 2019 г.

Официалното обявяване на избраните проекти ще се състои на 25 ноември от 13 ч. на специална церемония в Американския център на Столична библиотека (пл. Славейков).

Благодарим на всички участници за интереса и подадените предложения.

Конкурсът е финансиран от Международния женски клубЗигрид Раузинг Тръст (Sigrid Rausing Trust), Банка ДСК и индивидуални дарители.

Снимка: UN Women

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.