Резултати от конкурса за проекти срещу насилието над жени

  •  ноември 22, 2019

В навечерието на 25 ноември – Международния ден за борба с насилието над жени, Български фонд за жените и фондация BCause имат удоволствието да обявят победителите в конкурса за финансиране на проекти, борещи се с насилието над жени.

От 23 получени проекта бяха одобрени 9, като критериите за оценка включват административно съответствие с изискванията на конкурса, капацитета и потенциала на кандидата за изпълнение, връзката с тематичния фокус на заданието, реалистичносттта на заложените дейности и бюджет на проектната идея. Журито се състоя от представители на Български фонд за жените – Гергана Куцева и Мира Добрева, и на BCause – Пенка Цветкова и Людмила Атанасова.

Общият бюджет на конкурса е 40 000 лева. С оглед на обема и качеството на получените проекти, и предвид значимостта на каузата и ограничените възможности за финансиране на подобен вид дейности, БФЖ взе решение да допринесе с допълнителни 3598 лева, с които да успеем да подкрепим повече проекти.

Следните организации и проекти са селектирани (приложен е и броят точки, които всеки проект е събрал, като максималният брой е 120 точки):

Организация Проект Точки
Фондация „Център отворена врата“ Прилагане на програми за  пострадали  от домашно насилие и услуги за работа с извършители на домашно насилие в ловешки съдебен район 114
Сдружение „Асоциация Ная“ Насилието не е завинаги 109
Сдружение „Център Мария“ Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие 108
Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ Ефективна защита от насилие чрез предоставяне на специализирани услуги за жертви и извършители на домашно насилие в регион Хасково 105
Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ Подкрепа, помощ и защита 104
Сдружение с нестопанска цел  “Знание, успех, промяна” Психосоциална подкрепа, сътрудничество и грижа за пострадали от домашно насилие 104
Клуб на жените „Родопчанка“ Комуникационна кампания за проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян 103
Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ Помощ за жени, бежанки или търсещи закрила и техните деца, в ситуация на риск от бездомност 102
Сдружение „Център Динамика” Равен достъп за равни права 102

На 25 ноември от 13 ч. в Американския център на Столична библиотека ще отбележим Международния ден за борба с насилието над жени с разговор за добрите примери и успешните партньорства между бизнеса и организациите в борбата срещу насилието над жени. В рамките на събитието ще обявим официално спечелилите, ще се радваме да се присъединят всички участници в конкурса.

Благодарим на всички, участвали със своите проекти в настоящия кoнкурс. С одобрените за финансиране организации ще се свържем лично за следващи стъпки по сключване на договори. 

Нямаме възможност да изпратим персонална обратна връзка на организациите, чиито предложения не са сред одобрените, но им желаем успех и очакваме проектните им предложения в някой от следващите ни конкурси.  

Конкурсът е финансиран от Международния женски клубЗигрид Раузинг Тръст (Sigrid Rausing Trust), Банка ДСК и индивидуални дарители.

Снимка: UN Women

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.