Докато има насилие, борбата продължава

  •  ноември 24, 2019

Български фонд за жените, заедно с още 13 феминистки организации и колективи, организира протест на Международния ден на ООН за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември.

Шествието ще премине под надслов „Докато има насилие, борбата продължава“ и ще започне от площад „Независимост“, където ще бъдат проведени изказвания на някои от участниците.

Протестът има за цел да постави на преден план липсата на институционална рамка, в която насилието, основано на пола, да бъде третирано като отделна категория, изискваща свои специфични контрамерки. Организаторите на протеста виждат полово-базираното насилие като неразривно свързано с други обществени проблеми: криза на обществените услуги, включително здравеопазване; расизъм; липса на подкрепа към хората в неравностойно положение; хомофобия; трансфобия.

Исканията на протеста са изразени в пет области:

1. Превенция, в която чрез реформи в образованието и образователни кампании да бъдат изкоренени стереотипните виждания за ролята на половете.

2. Гласност на проблема – събиране и разпространяване на статистически данни за случаите на полово базирано насилие.

3. Осигуряване на защита и подкрепа на преживелите насилие чрез откриване на повече крайно необходими кризисни центрове за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола.

4. Правосъдие и работа с извършителите, така че да няма повече случаи на насилници, убили жертвите си дори и след издаване на ограничителна заповед, а извършителите да преминават през програми, които да променят нагласите и поведението им.

5. Държавна политика, основаваща се на принципа на половото равенство, в която е разпозната увеличената уязвимост на жени от общности с нисък достъп до обществени услуги, жени в неравностойно положение и бедни жени.

В миналогодишния протест се включиха над 1000 души, които блокираха Орлов мост.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.