БФЖ отбелязва 16-те дни срещу насилието над жени с кампания, насочена към мъжете

  •  ноември 25, 2019

Онлайн играта „Тест за шампиони“ предизвиква схващането какво е да си „силен мъж“

По повод международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която започва на 25 ноември – Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените, и завършва на 10 декември – Международният ден на човешките права, Български фонд за жените (БФЖ) създаде игра, която цели да ангажира мъжката аудитория с проблема за насилието над жени.

От БФЖ са убедени, че мъжете играят положителна и много важна роля за неговото преодоляване, ако започнат да поставят под въпрос стереотипите какво е да си „истински мъж“ и „истинска жена“ и променят отношението си към проблема с насилието. Кампанията се опитва да повиши осведомеността и да насърчи мъжете да участват активно в процеса за постигане на равенство между половете, което ще допринесе значително и за намаляване на насилието над жени. 

Организацията напомня, че всяка трета жена в България е жертва на насилие, основано на полов признак, според изследване на фондация „Партньори-България“ от 2016 година. Изследване на Европейската агенция за фундаментални човешки права от 2014 година, обхващащо цяла Европа, включително и България, посочва, че 33% от жените на възраст над 15 години поне веднъж са ставали жертви на сексуално и/или физическо насилие. Тези данни се потвърждават и статистиката на Световната здравна организация.

Кампанията е достъпна онлайн на адрес testzashampioni.com и приканва момчетата и младите мъже в България да направят своеобразен игрови тест. Основната цел на играта не е развлекателна, а да напомни, че проблемът с насилието над жени засяга в същата степен мъжете и е въпрос на морална сила да застанат в защита на жертвите.

Играта, която е на боксова тематика, наподобява тренировъчните шутър игри, но в нея основен акцент не е точността, а бързата реакция на играча и способността му да прецени по кои мишени може да удря и по кои не. Играе се от субективна гледна точка – участникът вижда само чифт боксови ръкавици, а пред него бързо се появяват различни противници, по които той трябва да нанесе определен брой удари за определено от таймера време, за да премине към следващия.

Уловката е, че наред с противниците боксьори се появява и образ на жена, която играчът не трябва да удря. Ако той удари женската фигура се появява надпис „Лошо. Истинският шампион никога не посяга на жена.“  Ако изиграе цялата игра, без да удари жената, играчът получава съобщение „Браво! Ти си истински шампион! Той никога не посяга на жена.“

Трафик към играта ще се генерира чрез постове в социалните мрежи и банери в сайтовете на БТВ Медиа Груп, Спортал медиа груп и Портала на НПО в България.

Кампанията е реализирана с финансовата подкрепа на Международния женски клуб и от творческия екип на Direct Media KRES.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.