Одобрени участници в програмата за общностно развитие

  •  декември 20, 2019

С 97 подадени кандидатури от 43 населени места в страната приключи конкурса за участие в Прогамата за общностно развитие на Български фонд за жените. Надежда Дерменджиева, Рада Еленкова и Мира Добрева от екипа на БФЖ участваха в подбора на кандидати. Сферата на дейност, достъп до общности, регионално разнообразие, контекст на средата и реалистичност на поставените цели бяха сред критериите за оценка на кандидати. Ето кои са избраните участници:

Валентина Брънкина

Йорданка Атанасова

Рада Езекиева

Кадрия Мехмед

Ивелина Иванова-Кадири

Ема Енева

Незиха Хутева

Румяна Гаргавелова

Лилия Осойска

Галина Генчева

Вероника Георгиева

Таня Илиева

Ивелина Арабаджиева

Дико Йорданов

Деница Милушева

Вероника Йорданова

Таня Христова

Веселин Гюров

Александрина Илиева

Нина Маринова

Избраните участници ще преминат през двудневно обучение по общностно развитие, което ще се състои през месец януари 2020 г. В последствие те ще имат възможност да кандидатстват с проект за реализация по темите на семинара за стипендия в размер между 1000 и 2000 лева.

Процесът на подбор на едва 20 кандидата се оказа много труден, защото идеите и профила на всички кандидатствали бяха изключително разнообразни, смислени и вдъхновяващи. Бихме искали да благодарим на всички, които отделиха време и енергия да споделят своята мотивация и идеи с нас. Изводът за нашата организация е, че в страната има много активни граждани пълни с идеи и енергия да работят на местно ниво за социална промяна и че инициативи като нашата могат наистина да подкрепят техните каузи и да доведат до реална промяна. Ние, от Български фонд за жените, сме много мотивирани да намерим начин да продължим усилията си в тази посока, да продължим програмата и да намерим начини за сътрудничество с всички кандидатствали.

Този проект се финансира от Global Fund for Community Foundations.

Снимка: BuiltInChicago

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.