Одобрени участници в програмата за общностно развитие

  •  декември 20, 2019

С 97 подадени кандидатури от 43 населени места в страната приключи конкурса за участие в програмата за общностно развитие на БФЖ. Подборът на кандидати се осъществи от екипа на Български фонд за жените – Надежда Дерменджиева, Рада Еленкова и Мира Добрева. От всички идеи трябваше да изберем едва 20, което беше труден процес. Сред критериите за оценка бяха сферата на активност на кандидатите, достъп до общности, регионално разнообразие, контекст на конкретната среда и какво те ще постигнат след провеждане на програмата. Следните кандидати бяха одобрени:

Валентина Брънкина
Йорданка Атанасова
Рада Езекиева
Кадрия Мехмед
Ивелина Иванова-Кадири
Ема Енева
Незиха Хутева
Румяна Гаргавелова
Лилия Осойска
Галина Генчева
Вероника Георгиева
Таня Илиева
Ивелина Арабаджиева
Дико Йорданов
Деница Милушева
Вероника Йорданова
Таня Христова
Веселин Гюров
Александрина Илиева
Нина Маринова

Одобрените участници ще преминат двудневно обучение по темата за общностното развитие, което ще се проведе през януари 2020 година, след което ще имат възможност да кандидатстват за стипендия в размер между 1000 и 2000 лева за реализиране на своя общностна инициатива.

Изборът на финалисти беше голямо предизвикателство, защото каузите и профилите на участниците бяха изключително разнообразни, смислени и вдъхновяващи. Искрено благодарим на всички, които изявиха желание да участват и споделиха своята мотивация и идеи с нас. Изводът за организацията ни е, че в страната ни има много идейни и активни хора, които се борят на местно ниво за обществена промяна и че инициативи, подобни на тази програма, наистина могат да подпомогнат каузите им и да доведат до реална промяна. Ние, от Български фонд за жените, сме много мотивирани да намерим начин да продължим усилията си в тази посока, да успеем да продължим програмата и да установим бъдещо сътрудничество с кандидатствалите.   

Програмата се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Community Foundations.

Изображение: BuiltInChicago

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.