Психологическа подкрепа за жени жертви на насилие

  •  април 2, 2020

Сдружение «Алианс за защита от насилие основано на пола» е най-голямото обединение на специализирани организации, които действат на национално ниво и оказват психологическа, юридическа и социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола в София и още 11 града в страната.

Организациите, членове на Алианса са мобилизирани и с готовност предоставят безплатни консултативни услуги по телефона и по електронна поща за нуждаещите се от помощ в периода на обявеното извънредно положение, съобщиха от Алианса.

Всички, които имат нужда от психологическа или юридическа подкрепа, могат да се  обадят на националната денонощна специализирана телефонна линия за професионална подкрепа – 0800 11 977.

Наред със здравните рискове и последиците от самото заболяване, причинено от COVID-19, се повишава и рискът от домашно насилие и други форми на насилие. Това се дължи на продължителната карантина, която принуждава семействата да прекарват 24 часа заедно, както и повишената тревожност, икономическа несигурност и редица други проблеми. Първи жертви на насилие ще бъдат отново най-уязвимите лица и групи лица, особено жените и децата, както и възрастните и тези с увреждания.

Ето защо в София и в други градове – Перник, Варна, Бургас, Хасково, Димитровград, Русе, Търговище, Силистра, Ловеч, Дупница, Благоевград, Алиансът е създал специални кризисни екипи, които координират и съгласуват действията по предоставянето на подкрепа в периода на извънредното положение. Действията на екипите са в пълно съответствие с препоръките на държавните органи и мерките, предписани от Националния кризисен щаб.

Освен подкрепата и насочването чрез националната денонощна специализирана линия, подкрепа ще бъде предоставяна и от специалисти от цялата страна – квалифицирани психолози, юристи, социални работници с богата практика и водещ опит в борбата срещу насилието, съобщиха още от Алианса за защита от насилие, основано на пола.

Важно е потенциалните жертви да търсят своевременно помощ и също така да знаят, че районните съдилища в страната продължават да работят по случаи на домашно насилие. Съгласно решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бяха определени мерките за превенция на COVID-19 за съдилищата на територията на Р България, за периода от 16 март до 13 април 2020 г., не се прекратява разглеждането на някои видове дела, включително:

– Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

– Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

Вижте повече на страницата на ВСС

А ето и най-важните контакти, на които можете да потърсите помощ:

За София молим да имате предвид следните контакти на Алианса:

– За психологическо консултиране: 0878396499 – от 10 до 22 часа,

и следните имейли:

zlatka_alliance@mail.bg –  Златка Мачева, психолог

diana_alliance@mail.bg –  Дияна Видева, психолог

– За юридическо консултиране:

daniela_alliance@mail.bg – адв. Даниела Гобунова

elenak_alliance@mail.bg – адв. Елена Кръстева

albena_alliance@mail.bg – адв. Албена Койчева

При установяване на контакт с експертите, е възможно и консултиране по Скайп или Вайбър.

Експертите от отделните градове предоставят допълнително информация за техните кризисни екипи и контакти.

Тази нова организация на дейността на „Алианса за защита от насилие, основано на пола“ по отношение на консултативните услуги, следва два основни и еднакво важни приоритета: да се запази здравето на клиентите и на експертите, оказващи помощ, както и да се осигури непрекъснатост на подкрепата.

Кризисните центрове, управлявани от организациите от Алианса продължават да изпълняват функциите си на услуги на предна линия за кризисно настаняване на най-нуждаещите се жени и деца, при пълно спазване на изискванията на държавата във връзка с извънредната обстановка.

За другите програми и услуги на членовете на „Алианса за защита от насилие, основано на пола“ можете да се свържете на същите посочени по-горе телефони и адреси.

Алиансът ще осигурява в София и по места за всички заинтересовани лица полезна информация за бързо променящата се ситуация, както и ще адаптира своевременно услугите за подкрепа съобразно промените.

Повече информация можете да намерите на сайта на Алианса

Визия: Алианс за защита от насилие, основано на пола

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.