Психологическа подкрепа за жени жертви на насилие

Сдружение «Алианс за защита от насилие основано на пола» е най-голямото обединение на специализирани организации, които действат на национално ниво и оказват психологическа, юридическа и социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола в София и още 11 града в страната.