Скритите последствия за женското здраве по време на пандемията от COVID-19

  •  април 13, 2020

Пандемията от COVID-19 може да има сериозни последствия върху здравето на жените на много места по света, се казва в изявление на Фонда за населението на ООН. Здравните системи на почти всички държави по света са разклатени и това поставя под въпрос достъпа до основни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на жените, както и до услуги в подкрепа на жертвите на домашно насилие. „Разпространението на коронавируса на глобално ниво засегна изключително тежко здравните системи и в момента жените и момичетата нямат достъп до жизненоважни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното им здраве и насилието, основано на пола, точно, когато те имат най-голяма нужда от тях“. Това коментира д-р Наталия Канем, директор на Фонда за населението на ООН.

В допълнение пандемията задълбочава съществуващите финансови неравенства между жените и мъжете, се казва в позиция на Световния икономически форум. 

Тъй като по време на подобни здравни и социални кризи, жените нямат достъп до основни здравни услуги, се наблюдава ръст на смъртността при родилките например. Според д-р Канем в най-рисковите групи са бременните жени, които имат нужда от болнична помощ, но се въздържат да напуснат дома си поради страх от зараза, както и жертвите на домашно насилие, които са в капан в дома си заедно с насилниците.

За момента няма достатъчно данни за въздействието на COVID-19 върху бременните жени, както и данни за предаването на вируса от майката на плода. Въпреки това обаче в държавите с по-слабо развити здравни системи, в които се наблюдава и по-висока смъртност при раждане, все още се помнят уроците от епидемията от Ебола през 2014-2016 г., когато в Либерия, Гвинея и Сиера Леоне имаше огромна вълна от смъртност сред родилките по време и след епидемията. Жените не посещаваха медицинските заведения, тъй като тогава отново беше въведена карантина и имаше много погрешни схващания за начина, по който се предава вирусът на Ебола, масово раждаха в домовете, което увеличава риска за майката и бебето неимоверно.

През 2015 г. Фондът за населението на ООН отчете, че смъртността сред жените в засегнатите страни, които не успяха да осигурят достатъчно здравни грижи, достигна 120 000. Това бяха напълно предотвратими фатални случаи, напомнят те. Фаталните случаи надхвърлиха с 10 пъти смъртността от самия причинител на епидемията – вирусът на Ебола, който взе 11 310 жертви. Освен директните загуби на човешки живот, усложненията от недобре управляваните здравни системи по време на епидемията, тогава доведоха до спад на ваксинацията за морбили, туберкулоза и жълта треска, тъй като майките на новородени се страхуваха да посещават болниците и поликлиниките поради опасността от зараза. За съжаление плановата ваксинация не се възстанови години след това, което тепърва ще дава своите негативни резултати, коментират от Фонда за населението на ООН.

Превенция и информация

Д-р Канем коментира още, че подготовката на здравните системи е ключова за предотвратяването на задаващите се допълнителни проблеми и ефекти за здравето на населението и особено на жените. Фондът за населението на ООН настоява да продължат да се изпълняват в пълна степен всички услуги за сексуално и репродуктивно здраве. В това число влизат услуги за престой в болница, свързан с раждането и преди него, както и постнатални усложнения, но също така и достъп до съвременни методи за контрацепция, спешна контрацепция, възможност за безопасен аборт и грижи за жената след това – особено в регионите, където такава грижа може да бъде поставена под въпрос. Също е важен и достъпът до санитарни и хигиенни материали за жени.  

Специално по отношение на бременните жени е важно те да бъдат тествани, ако имат симптоми на коронавирус, както и родилните отделения да бъдат изолирани от отделенията на болниците, където са настанени пациенти със съмнения за COVID-19. Необходима е и допълнителна помощ за раждащите жени, които имат дихателни усложнения.

Друга притеснителна област е свързана с медицинските служители, които работят на първа линия за овладяване на коронавирус пандемията. Трябва да се има предвид, че 70% от заетите в здравните и социални системи в глобален мащаб са жени. В много случаи тяхната безопасност на работното място е нарушена и те работят в рискова среда и при липса на лични предпазни средства. На тези най-засегнати специалисти, поемащи най-големия стрес от работата на първа линия, им липсва също така психологическа подкрепа.

Икономическо въздействие

Извън чисто здравните аспекти на пандемията, като последствие от нея, се очаква да се влошат финансовите неравенства между мъжете и жените. Жените много по-често упражняват временна или несигурна работа и те ще бъдат сред първите, които ще я загубят в условията на финансова стагнация. Освен това самотните родители, които в 90% от случаите са жени, са принудени да се грижат самостоятелно за семейния бюджет и съответно трябва на всяка цена да печелят пари, може да се изложат на допълнителен риск и да не успеят да изпълнят мерките за социална изолация, само и само да имат доходи. Често жените поемат съществени рискове от злоупотреба и насилие, приемайки нерегламентирана работа, защото имат нужда от средства.

Докато навсякъде по света се въвеждат мерки, изискващи оставането на всички вкъщи, Фонда за населението на ООН предупреждава, че се очаква жените да поемат още повече домашни задължения по време на изолацията. Момичетата и жените поемат основна част от грижата за болните, възрастните, както и за братята и сестрите си. Те са изложени на риск от експлоатация и използване на детски труд.

Увеличаващото се напрежение вкъщи, продиктувано и от икономическите затруднения, води и до увеличаване на домашното насилие. Зад затворените врати на домовете, ситуацията се изостря, а достъпът до психологически и правни услуги е силно ограничен. Вижте повече в статията на Български фонд за жените по темата.

В някои общности се увеличава още повече и сексуалното насилие, насилствените бракове и други форми на насилие, основано на пола. Наши колеги от Африка алармираха, че в техните общности се засилват случаите на изнасилване и други форми на сексуално насилие над момичета, които заради мерките за забрана на струпвания на хора, са принудени да излизат сами и понякога трябва да ходят пеша 10 километра, за да налеят прясна вода за питейни и домакински нужди. Това ги излага на големи рискове и случаите на насилие, включително и сексуално растат.

Именно поради всички изброени по-горе факти, специалистите имат основания да смятат, че съпътстващите щети от пандемията ще бъдат по-големи от тези, причинени от самия вирус на COVID-19.

За момента смъртните случаи сред мъжете са повече

Статистиката към момента показва, че там, където държавите отчитат пола на жертвите, мъжете са по-чести жертви след зараза с коронавирус. Данните в различните държави сочат по-висока смъртност при мъжете, като превесът варира от 10% до повече от два пъти, коментира проф. Сара Хоукс, директор на Център за джендър и глобално здраве UCL в Обединеното Кралство.

Данните от Китай, където първо се разрази епидемията, показаха превес в смъртността на мъжете с 64% спрямо 36% за жените. Това се потвърждава и в държави като Франция, Гурмания, Италия, Южна Корея. В двете най-силно пострадали страни в Европа статистиката е следната: в Италия 71% от починалите са мъже, а в Испания близо два пъти повече от починалите са мъже.

„Без съмнение, част от причините са това са чисто биологични, но различията са водени и от полово обусловено поведение, като например по-високи нива на тютюнопушене и консумация на алкохол при мъжете“, коментира Хоукс. Предишни проучвания за разпространението на вируси от групата на „корона“ като SARS и MERS, също показаха диспропорционално по-високи нива на смъртност при мъжете. Като друга специфика на начина на живот и поведението на мъжете, специалистите добавят и това, че те по-рядко търсят лекарска помощ при първите симптоми на заболяването и не са толкова отзивчиви по отношение следването на публичните здравни съвети. Някои изследвания показват също, че мъжете по-рядко мият ръцете си и използват сапун. Вероятно отново заради начина си на живот, мъжете като цяло са изложени по-често на белодробни и сърдечно-съдови заболявания.  

Визия: RebizZield

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.