Feminist Boot Camp 2020: Новите инфлуенсърки

  •  май 22, 2020

Български фонд за жените набира участнички за морския лагер Feminist Boot Camp 2020!

Какво е Feminist Boot Camp? 

Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен 5-дневен семинар, насочен към овластяване на млади жени и момичета, особено на представителки на уязвими групи. Участничките в лагера ще имат възможност да научат повече от най-добрите експерти, активисти и преподаватели в България за феминистките и джендър теориите и течения, за историята на женските движения, да обсъдят проблемите на съвременните жени, да дискутират (не)равнопоставеността на половете и човешките права, да разпознават формите на дискриминация и т.н. Освен знания, участничките ще придобият и развият практически умения за създаване и изпълнение на проекти, свързани с правата на жените и с постигане на равнопоставеност на половете, организиране на събития, провеждане на кампании и т.н.

По време на Feminist Boot Camp участничките не само ще се запознаят помежду си, но в специална защитена среда и атмосфера на сигурност и доверие (т.нар. safe space), те ще могат да споделят своите опит и преживявания и ще имат възможност да обсъдят една с друга и с екипа на БФЖ идеите си за проекти, свързани с правата на жените в България. След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще могат да кандидатстват във вътрешен конкурс за финансова подкрепа за своите проекти в размер до 3 000 лева (три хиляди лева), осигурени от БФЖ.

Кой може да се включи? 

За да станете участничка* в лагера “Feminist Boot Camp”, е необходимо да сте на възраст от 16 до 35 години и да можете да отделите 5 пълни дни през месец юли (лагерът ще се проведе третата седмица на юли 2020 г., всички одобрени участнички ще получат допълнителна информация).

Предвид целта на лагера, а именно – овластяване на момичета и млади жени, особено такива от различни уязвими групи, при оценяване, предимство ще бъде дадено на кандидатурите на жени и момичета от малцинствен произход, на жени и момичета с увреждания, на ЛБТ жени и момичета и т.н.

Как да се включа?

За да кандидатствате за Feminist Boot Camp, попълнете ТОЗИ ФОРМУЛЯР до 23:59 ч. на 22 юни 2020 г.

Срокове:

  1. Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 22 май до 22 юни 2020 г. 
  2. До 29 юни 2020 г. ще бъдат обявени одобрените участнички, оценени от екипа на Български фонд за жените.
  3. Лагерът ще се проведе третата седмица на юли 2020 г., в периода 20-26 юли, на морето /присъствието е задължително за всички дни на Feminist Boot Camp/.

Важно! 

Участието във Feminist Boot Camp 2020 възлиза на 600 лева на участничка, като Български фонд за жените осигурява средствата, необходими за осъществяване на инициативата, благодарение на  подкрепата на Global Fund for Women. Самоучастието на участничките в събитието е в размер на 60 лева.

За въпроси и повече информация, можете да се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org или на тел. 02/ 426 92 02.

Екипът на Български фонд за жените ви желае успех! Очакваме ви с нетърпение на нашия морски Fem Boot Camp!

Инициативата Feminist Boot Camp се случва благодарение на подкрепата на Global Fund for Women.

*Съгласно чл. 7, т. 14от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр), специалните мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно положение като младите момичета и жените, особено жените от малцинствен произход, с уврежданияили ЛБТ жените, с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези мерки са необходими, не представлява дискриминация.  Допускането на семинара “Feminist Boot Camp” единствено на жени, с предимство на момичетата и младите жени и жените от уязвими групи, е втози смисъл временна специална мярка, насочена към установяването на фактическо равенство между мъжете и жените.

(Прочетете защо във Feminist Boot Camp могат да се включват само момичета и млади жени в това становище на БФЖ.)

**БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. Всички получени кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

***БФЖ си запазва правото да промени условията и сроковете за провеждане на Feminist Boot Camp при поява на непредвидени обстоятелства, свързани с COVID-19.

Снимка: Feminist Boot Camp 2019, Български фонд за жените

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.