Не съществува справедливост без справедливост за малцинствата

  •  юли 13, 2020

Ние, долуподписаните членове на Международната мрежа на женските фондове Prospera, се противопоставяме на всички форми на дискриминация и на всички начини, по които расизмът по света продължава да изостря множеството форми на историческо потисничество над живота на цветнокожите. В контекста на COVID-19 ставаме свидетели на това как се утежняват социалните несправедливости, как се разрушават демокрациите и множеството форми на бруталност и насилие са още по осезаеми. Като феминистки фондове, работещи в подкрепа на половата справедливост по целия свят, ние признаваме, че борбата за справедливост и за правото на достоен живот, е глобална борба.

Като международна феминистка мрежа за финансиране, ние потвърждаваме, че няма справедливост без расова справедливост и справедливост за малцинствата. Разрушаването на патриархата, на бялото върховенство, на всички други привилегии и надмощия, основани на расата, на империализма и колониализма, е от решаващо значение за постигане на трансформиращи промени в нашите общества. Това означава, че трябва да разрушим неравноправните силови структури, за да ги демонтираме – особено в рамките на нашите собствени и на всички останали филантропски организации.

Като част от феминистката екосистема за финансиране, ние сме вдъхновени и същевременно предизвикани от движенията Black Lives Metter по целия свят, които ни призовават да проучим по-внимателно историята на филантропията, нейните структури на власт, както и нейната продължаваща роля за препотвърждаването на привилегиите. Ние се присъединяваме към всяко едно от социалните движения, чиито искания са за структурни промени, които ще доведат до прекратяване на расовата експлоатация, насилието, дискриминацията и надмощието.

Като женски фонд, финансиращ активисти, групи и организации в 173 държави, ние се ангажираме да:

1. Полагаме целенасочени усилия и процеси за изследване на нашата собствена сила и привилегия като индивиди, организации и мрежа, за да се изправим срещу расовите ни стереотипи и практики, така че да работим за изкореняване на расизма и последователни действия, водени от нашите ценности за справедливост.

2. Ще продължим нашата работа за привличането на по-големи ресурси в полза на момичета, жени, транс* и полово неутрални хора, които се борят в рамките на условията, в които живеят, срещу всички форми на расизъм, потисничество и дискриминация по целия свят и търсят справедливост.

3. Ще продължим да прилагаме стратегии за мобилизиране и разпределяне на ресурси, които се основават на борбата с расизма и прекратяването на системните расистки, империалистически и потиснически структури на власт.

Като глобална мрежа, която цени разнообразието, ние имаме опит и разбиране за расовата дискриминация. Ние съзнаваме, че има много различни форми, чрез които колониализмът, расизмът и расовото надмощие се проявяват на различните места по света, на базата на различен исторически контекст. От първа ръка видяхме как силата на движенията за справедливост и на обикновените хора могат да взривят статуквото, водейки до промяна. Затова ние стоим заедно с движенията Black Lives Metter, борещи се за справедливост.

Призоваваме всички други участници в екосистемата, която се застъпва за равенство между половете и права на жените да:

  • Се вслушват, да поемат водеща роля и да увеличават финансовите ресурси, които насочват, така че да подкрепят още по-решително социалните движения, които работят за прекъсването, демонтирането и прекратяването на расизма и надмощието на белите, както и всяка друга форма на надмощие.
  • Да насочат повече и по-качествени ресурси в дългосрочен план към момичета, жени, транс * и полово неутрални хора, изправени пред расова дискриминация, както и към организациите, които водят борба с расизма по целия свят.
  • Да работят върху личните и колективните си отношения, така че да осъзнаят и прекратят неравноправната, базирана на силата позиция и използването на привилегии, които водят до култура и поведение с доминиращ ефект. Да предприемат действия за прилагането в ежедневието на практики, които не толерират расизма, като по този начин поемат колективна отговорност за изкореняването на расизма.

Африкански фонд за развитие на жените (AWDF)

Astraea – Лесбийска фондация за справедливост

Apthapi-Jopueti – Женски фонд Боливия

Български фонд за жените

Калала – Женски фонд Испания

ELAS Фонд за социални инвестиции – Бразилия

Фонд за равенство – Канада

Филиал на женска фондация – Германия

Алхимичен фонд – Чили

Централноамерикански женски фонд (FCAM)

Южен женски фонд – Аржентина

Lunaria – Женски фонд Колумбия

Семеен фонд- Мексико

Фонд за жените, Конго (FFC)

FIMI – Международен форум за местните жени

Глобален фонд на жените

Her Fund – Хонг Конг

Международна благотворителна фондация „Украински женски фонд“

Корейска фондация за жените

Средиземноморски женски фонд

Mones – Монголски женски фонд

Женски фонд Reconstruction – Сърбия

TEWA- Непал

Фонд за спешни действия – Африка

Фонд за спешни действия – Латинска Америка и Карибите

Фонд за спешни действия за правата на жените

Първи международен фонд на жените

Женски фонд Армения

Женски фонд Азия

Женски фонд Танзания

Women Win

Xoese – женски фонд за франкофони

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.