Заедно срещу насилието над жени – обобщение на резултатите от конкурса за 2019 г. на Български фонд за жените и Фондация „BCause“

  •  юли 13, 2020

В края на юни 2020 г. приключиха проектите, одобрени в рамките на Конкурса за подкрепа на борбата с насилието над жени на Български фонд за жените и Фондация BCause. Конкурсът, който бе обявен през октомври 2019 г. подпомогна 9 организации, които работят на първа линия в борбата с домашното насилие с финансиране на дейности на стойност 39 330 лв.

Пряката работа с жени и деца, преживели или в ситуация на домашно насилие, включи мултидисциплинарни услуги, кризисно настаняване, застъпничество, работа с извършители на насилие, превенция на насилието сред млади хора, взаимодействие с институции и работа с бизнеса за по-голяма чувствителност по темата за насилието над жени.

В рамките на реализираните дейности деветте организации са работили с 212 жени, жертви на насилие и 53 деца, както и с 21 мъже. Целите на дейностите са насочени към прекратяване на цикъла на насилието, усвояване на техники за овладяване на агресията и създаване на мотивация за по-добър живот. Осъществени са 44 срещи с представители на бизнеса с цел анализ на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място, както и срещи с институциите за изграждане на координиран подход и общ отговор срещу негативния феномен. Дейностите за популяризиране на проекта и публичност на услугите са достигнали до над 10 900 души в социалните мрежи, чрез онлайн и печатни медии, разпространение на информационни материали.

Резултатите са впечатляващи:

409 случаи, в които е оказана психологическа помощ,

95 юридически консултации,

338 случая, по които е извършена социална работа,

66 социални оценки на риска,

97 консултации от мобилни екипи в малки населени места,

121 телефонни консултации,

17 консултации с лица, извършители на насилие,

10 кризисни настанявания,

5 съдебни производства по Закона за защита от домашното насилие.

Проектите развиха своята дейност в над 25 населени места, сред които Aнтоново, Горна Оряховица, Димитровград, Ловеч, Луковит, малки населени места в област Смолян, област Благоевград, Омуртаг, oбласт Пазарджик, Опака, Попово, Свиленград, София, Тетевен, Троян, Търговище, Хасково.

Изводите, които можем да направим са, че насилието над жени не е личен, а обществен проблем. Той изисква участието на широк кръг от професионалисти, които притежават необходимата чувствителност и висок професионализъм, за да вдъхнат доверие и надежда у жените и техните деца, че заслужават достойно отношение и по-добър живот. Координираният подход между неправителствения сектор и държавните институции е решаващ за създаване на обществена  нетърпимост към насилието над жени и устойчивост на добрите практики, обобщиха участниците в инициативата.

Визия: UN Women

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.