Добри практики за подкрепа на жените в корпоративния сектор показа уебинар за женското лидерство

  •  юли 16, 2020

“Да имаме толкова много жени в компанията, не е случайност – трябваше да работим за това”, развивайки D&I политиките си.

Анке ден Оуден, генерален мениджър за 24 страни в Централна и Източна Европа и Азия, Microsoft.

“Аз никога не съм била в гардероба и не съм крила, че съм лесбийка, но когато компанията ми (NIKE) ме прие в цялата ми същност, получи най-доброто от мен – талант, време, ангажираност”

Мария Бобенриет, изпълнителен директор на Women Win и COO в Win-Win Strategies

Това са само два от акцентите в разговорът на 9 юли 2020 г., по време на поредната среща на “Многообразието работи”: Women Matter: gender diversity and women leadership as a crisis response and as a performance driver. Срещата се проведе онлайн и събра близо 70 представители на корпоративния и нестопанския сектор. Уебинарът е част от инициативата Diversity Pays Off и бе организиран от Български фонд на жените, Институт „Отворено общество“, фондация GLAS, фондация „Заслушай се“ и фондация „Сошъл фютчър“ (Jamba). Събитието бе подкрепено от DraftKings.

Ключови говорители бяха Анке ден Оуден, генерален мениджър на Microsoft за Централна и Източна Европа и Азия, и Мария Бобенриет, изпълнителен директор на организацията Women Win, която осъществява колаборация между корпоративния сектор и женските фондове на глобално ниво. Модератор на срещата бе Гергана Куцева – заместник-директор на Български фонд за жените.

Разговорът бе фокусиран върху успешни модели и корпоративни политики, насочени към пълноценното включване и лидерството както на жените, така и на различните и често подценявани или неглижирани групи – ЛГБТИ хората, ромите, хората с увреждания и др.

Липсата на многообразие в компанията води до това „да пропускаш много неща“, каза Мария Бобенриет. Специално внимание бе обърнато на позитивите, които носи многообразието в бизнес средата, включително на успешните примери за лидерство както по отношение на корпоративните практики, така и в политиката и държавното управление, взимайки за пример адекватната и хуманна реакция в условията на пандемия на страни, чиито лидери са жени – Германия, Нова Зеландия, Тайван, Исландия, Финландия, Норвегия, Дания. „Не е нужно да си непременно феминистка – откритост и автентичност са чертите, които наблюдаваме да проявяват успешните лидери в ситуацията с COVID-19, особено жените“, казва Мария Бобенриет.

„Всичко е въпрос на включване, защото многообразието и различието така или иначе съществуват. Въпросът е доколко различните хора ще бъдат включени, ще им се даде глас и възможност за лидерство“, коментира Анке ден Оуден в началото на разговора. Тя сподели, че в Майкрософт 50% от лидерските позиции се заемат от жени и през последните години броят на т.нар. „IT гурута“ жени се е удвоил. За 24-те пазара в Централна и Източна Европа, за които г-жа ден Оуден отговаря, репрезентацията на жените също бележи развитие и те са вече близо 50% от служителите. Тя обърна внимание, че Майкрософт се грижи не само за равнопоставеността на половете, но и за правата на ЛГБТИ хората и достъпа до добре платени позиции на хора с различен тип увреждания и др.

Мария Бобенриет сподели, че заради пандемията станаха видими много проблеми и неравенства, които винаги са съществували, но сега им се дава повече гласност. Такива са т. нар. неплатена работа (unpaid work), която жените извършват в непропорционално по-големи размери от мъжете: домакинската работа, грижите за децата, възрастните и болни роднини и пр. По време на изолацията много бащи бяха принудени да споделят грижите за децата и станаха свидетели на тежестта на тези ангажименти, които в повечето двойки се поемат предимно от жените. Повече гласност получи и проблемът за домашното насилие, който вече е трудно да бъде премълчаван и замитан под килима. Мария Бобенриет, която в продължение на 10 години е заемала топ позиция в спортната компания Nike, разказа, че в момента корпорациите, които приемат и насърчават многообразието, са по-успешни, тъй като те позволяват на своите служители да бъдат себе си, да бъдат автентични и искрени. Чувствайки се част от една общност, която ги приема, те са готови да отдадат на 100 % своя талант и енергия. В подкрепа на това, тя сподели личната си история за преломния момент, в който е заявила открито, че е лесбийка и то в компания, която подобно на повечето спортни бизнеси по онова време, е била доминирана от мъже и „пълна с тестостерон“. Мария споделя, че, когато се е почувствала приета от колегите и ръководството на компанията в своята автентична цялост, се е почувствала свободна да разгърне пълния си потенциал и да даде най-доброто от себе си. „Няма как да разбереш напълно ситуацията, ако не говориш с хората – няма как да се разбере „микроагресията“, ако не говориш с хората, които са подложени на нея“, казва Мария и припомня движението Me Too – „Моята лична история е важна“. Така вслушвайки се в повече различни гласове – на жени, хора с различен етнос, физическо състояние, възраст, родители, вкл. самотни родители и др., компаниите взимат по-умни и информирани решения. А служителите им, дори и да са различни, чувстват, че принадлежат на това място и тази общност и в резултат на това дават всичко от себе. Мария даде пример с изпълнителния директор на Nike, който всяка година участвал заедно с цялото си семейство на гей парада Pride Parade, за да даде безрезервен знак, че подкрепя служителите си, които имат различна сексуалност. Според нея днес младите хора и топ талантите избират да работят в компании, които промотират социална справедливост и имат многообразие в екипите си.

Нещо повече, научавайки личните истории на екипите си, мениджърите разбират по-добре нуждите на цели общности и компаниите им са по-адекватни на тези нужди, включително когато разработват продуктите и услугите, които предлагат на своите клиенти.

По този въпрос говори Анке ден Оуден, която даде конкретни примери за това как са изградили свои продукти на базата на по-доброто разбиране за многообразните общности, които ги ползват. Заедно с това разказа за вътрешните практики на Майкрософт, сред които са редовни срещи и разговори с различни екипи и групи служители. Анке даде пример за среща с жени, работещи в офисите в Югоизточна Европа, в рамките на която тя задала едва 3 въпроса за едночасовия разговор. През останалото време жените споделяли подробности от ежедневието си, за работата и съчетаването ѝ с личния им живот, а Анке слушала – това ѝ позволило да проумее много детайли за това какви са трудностите пред служителите и какво е нужно да се промени.

Моментът на промяната в Майкрософт на глобално ниво дошъл с идването на нов изпълнителен директор, с произход от коренните жители на Америка, който обърнал внимание върху политиките за многообразие и включване. Според Анке ден Оуден ключът към успешното лидерство е в това компанията да се интересува от всички аспекти на живота на служителите си и вярва, че по-добрите бизнес резултати в последните години се дължат именно на тези политики. Особено силно емпатичното и вслушващо се лидерство се е проявило във времето на COVID-19. След началото на пандемията Майкрософт затваря всичките си офиси и служителите продължават да работят от вкъщи, за да се гарантира здравето им. Освен това, осъзнавайки, че за някои служители работата от вкъщи е много по-сложна за организиране, предприема допълнителни стъпки, за да ги подпомогне. Например, давайки си сметка колко трудно е да се съчетава работа с гледане на малко дете у дома, компанията предоставя възможност за допълнителен двуседмичен отпуск както за майките, така и за бащите, за да могат да поемат спокойно грижата за децата си по време на пълната изолация. Допълнителна подкрепа се дава на самотни родители; правят се усилия да се поддържат социалните контакти в екипите – срещите се провеждат с включени камери и др. под.

Заедно с това Анке разказа за добри практики за включване, насочени навън. Тя даде пример с интегрирането на пазара на труда и достъпа до добра работа за ромите в България. Личната ѝ история на осиновителка на ромско дете от България, което е било на път да бъде изпратено в Дом за деца с увреждания, ѝ дава възможност да вникне в проблемите на ромите у нас и я кара да споделя мнението, че ромските ученици и младежи нямат равен достъп до качествено образование и респективно достъп до трудовия пазар. Компанията Майкрософт работи с българското правителство в тази област с цел преодоляване на неравенствата и достъп до равни възможности и реална интеграция на редица уязвими групи, разказа тя. Но проучванията показват, че цялото общество има все още много стереотипи и съпротиви – 43 % от българите не биха искали да работят с роми. Тя допълни, че в Холандия, където е родена, този проблем също е съществувал, когато е била малка, но правителството започнало програма за задължително образование за всяко ромско дете и интеграцията вече е факт. Ден Оуден даде пример с иновативни решения от други държави, като Грузия например, където ромските деца от отдалечени населени места, които нямат достъп до образование и интернет, се обучават чрез специални предавания по телевизията.

Друг пример от политиките на Майкрософт е глобалната инициатива DigiGirlz, която компанията осъществява и в България, за да даде кариерна ориентация и възможност за развитие на момичетата в сферата на ИТ, защото често те са в по-неизгодна позиция, заради ограничената им мобилност, семейна ангажираност и др. под.

Мария Бобенриет и Анке ден Оуден отговарят и на въпроса какво ни очаква в бъдеще по отношение на политиките за полово и друго многообразие, особено в „новата нормалност“, зададена от кризата с глобалната пандемия.

„Надявам се, че сме в момент на голяма промяна“, казва Мария. Според нея кризата с COVID-19 показа, че икономиките се поддържат и движат от най-ниско платената, т. нар. „първа линия“ от служители в болниците, транспорта, снабдяването с храни и медикаменти, поддръжката на комунални услуги и др., както и от неплатената работа, свързана с грижата за дома и семейството. В бъдеще клиентите ще искат корпоративният сектор да вземе под внимание този факт, а гражданските организации ще са тези, от които ще зависи да мониторират и подпомагат компаниите за ефективността на политиките им към хората.

„Трябва да гледаме на хората, в тяхната цялост на човешки същества, а не през призмата на стереотипи и предразсъдъци“, допълва Анке.

Вижте пълния запис от срещата.

Източник: diversitypaysoff.eu

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.