Резултати от Конкурс за подкрепа на проекти за овластяване на момичета и млади жени 2020

 •  септември 25, 2020

Български фонд за жените обявява резултатите от конкурса за финансиране на проекти, фокусирани върху овластяване на момичета и млади жени, който се провежда с подкрепата на Глобалния фонд за жените (Global Fund for Women), Mama Cash, filia die frauenstiftung, Dove България и индивидуални дарители. От 42 кандидатствали организации с общо 44 проекта, бяха одобрени 14  предложения, като общата стойност на финансирането, което ще бъде отпуснато от Български фонд за жените, е 69 870 лв. Проектите ще бъдат изпълнявани в 16 населени места в страната. 

Проектите преминаха през две фази на оценка – административна и концептуална. Предложенията бяха разгледани по редица критерии, сред които административно съответствие, съответствие с тематичните приоритети на конкурса; партньорство с други организации; значимост на проблема; реалистичност на заложените цели и дейности; бюджет; устойчивост на резултатите и други.  При втория кръг на оценка бяха включени и външни оценители от Dove България и представител на Настоятелството на Български фонд за жените, като бяха разгледани проектите, събрали при първи кръг над 80 точки. Максималният брой точки във втори кръг бе 184.

Журито по оценка на проектите на втория етап беше в следния състав:

 • София Николова – Dove България, част от отдел Маркетинг в категория Козметика към Юниливър България.
 • Станимира Хаджимитова – Член на Ностоятелството на Български фонд за жените.
 • Гергана Куцева – Заместник-директорка на Български фонд за жените 
 • Рада Еленкова – Програмна директорка на Български фонд за жените

Класирането на организациите, одобрени за финансиране в настоящия конкурс е следното:

 • Асоциация за кариерно развитие и обучение (АКРО) – проект „И ти можеш да успееш!“, гр. Куклен – 134 точки
 • Сдружение Стартъп Фектъри”,“Онлайн обучителна програма по предприемачество за момичета и млади жени“, национален обхват – 134 точки
 • Сдружение“Българско общество по групова анализа и групови процеси” (БОГАГП) , Информационна кампания за психично здраве и профилактика на психични страдания сред млади жени и момичета в затруднение“, национален обхват – 134 точки
 • Фондация “Емпруув”, „МОГА САМА!“ – Обучителен подход за намиране на работа, овластяване и себеосъществяване, национален обхват и София – 133 точки
 • Институт за изследвания на мира-Пловдив, „ТЯ съм АЗ” 2 – Програма за личностно развитие и развитие на умения за заявяване на гражданска позиция в защита на правата на жените в България – Пловдив, Пазарджик, Асеновград – 130 точки
 • СНЦ “Млади, активни, креативни”, Дай си шанс!, Карлово и Сопот – 130 точки
 • Фондация “Технологии с кауза” (в процес на преименуване на Фондация “Хюмънс ин дъ лууп”),  „HITL Stars“, София – 130 точки
 • Фондация “Ресурсен център Билитис”, „КРЪЖОК – дискусионен клуб за литература, кино и равенство“, София – 130 точки
 • Фондация “Лърн”, „Жените можем!“, национален обхват – 129 точки
 • Сдружение “Орион – Грижа за лидери и авторитети”, „Феминистки епистемологии в действие“, 123 точки
 • Сдружение “Вдъхнови България”, „Стъпка към независимост“, Брацигово, Ловеч, Стара Загора, Варна – 123 точки
 • Сдружение “Виа сивик”, „Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs“, национален обхват, 122 точки
 • Сдружение “Младежка организация на глухите активисти”, „И глухите жени могат“, София, 121 точки
 • Арте Урбана Колектив, „Моето място в киното“, София, Ловеч, Луковит, с. Дерманци – 120 точки

Поради ограничени ресурси, БФЖ няма възможност да изпрати индивидуална обратна връзка на отделните организации, независимо дали са класирани за финансиране или не, освен ако не е наложително и част от следващите стъпки за съвместна работа. Консултации по телефон също няма да бъдат правени.

БФЖ ще се свърже лично с всички кандидати, които ще бъдат подкрепени от Фонда, с информация за следващи стъпки.

Благодарим на всички, участвали със своите проекти в настоящата инициатива. Желаем успех на организациите, които не бяха класирани за финансиране, и ще очакваме вашите проектни предложения в някой от следващите ни конкурси! За повече информация следете страницата ни редовно.

Снимка: Интернет

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.