Reward Gateway (UK) подкрепя каузите на Български фонд за жените

  •  март 1, 2021

Международната компания Риуорд Гейтуей (Обединено кралство) стана партньор на Български фонд за жените и подкрепи с дарение каузите на фондацията за овластяване на жените и момичетата и за постигане на по-равнопоставен свят без дискриминация и насилие.

Компанията е водещ доставчик на решения за ангажираност и мотивация на служителите на големи корпорации по целия свят. В България Риуорд Гейтуей (ОК) има офис в Пловдив, където работят над 230 служители, които променят начина, по който работодатели и служители комуникират, така че светът да стане по-добро място за работа, каквато е и мисията на компанията. 

В лицето на Риуорд Гейтуей (ОК) Български фонд за жените намери партньорска компания, която разбира отлично ползите от инвестициите в жените. Редица проучвания сочат, че участието на жените на управленски позиции води до по-високи финансови резултати. Според скорошно изследване на McKinsey & Company, компаниите, които стимулират инвестициите в жените на ръководни позиции и в разнообразието като цяло, имат 15% по-добри резултати от средните за съответните национални индустрии. Сред другите предимства, които се отчитат, освен по-добрите финансови резултати, са вземането на по-успешни решения, по-доброто познаване на потребителските нагласи и нужди, по-добро управление и отчетност, както и култивирането на таланти и нови попълнения в екипа.

Ангажираните служители изграждат по-добри, по-силни и устойчиви организации“, коментира Пиппа Ван Прааг от Риуорд Гейтуей (ОК). „Най-успешните компании в света се отнасят към хората в екипите си по различен начин. Те генерират двойно по-висока възвращаемост на инвестициите си и имат два пъти по-малко текучество на служителите. 76% от изпълнителните директори признават, че ангажираността на служителите им е жизненоважна за успеха на компанията, но само 24% от тях отчитат, че са постигнали това. Преодоляването на тази разлика в ангажираността е това, което ни движи. Като резултат това води до по-висока продуктивност, повече иновации и способност за вземане на по-добри решения – именно, защото служителите са наистина ангажирани и мотивирани. Така ние сме в помощ както на работодателите, като им помагаме да привлекат, ангажират и задържат своите хора, така и сме на страната на служителите, които са по-успешни и включени във вземането на решенията и растежа на компанията им“.

Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на Български фонд за жените коментира: „Виждаме в лицето на Риуорд Гейтуей (ОК) истински партньор в мисията ни за постигане на пълна полова равнопоставеност и премахване на стереотипите и дискриминацията както по отношение на жените и момичетата, така и към хората с различна раса и произход, сексуалност или увреждане. Риуорд Гейтуей (ОК) разбират какво означава социална промяна и защо е важно бизнесът да инвестира в нея. Компанията има изградена в глобален мащаб „Женска мрежа“, която работи активно за инвестициите в жените както в бизнес среда сред своите клиенти, но и практикува Корпоративна социална отговорност и подкрепя редица социални проекти и женски организации по целия свят. За нас е чест, че Риуорд Гейтуей (ОК) разпознаха в наше лице свой партньор за България и се надяваме сътрудничеството ни да се разшири в бъдеще, за да допринесе за това България да стане място, където всяко момиче и жена имат възможност да развият пълния си потенциал и гласът им да бъде чут“.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.