БФЖ стартира Общностна програма за равнопоставеност и климатична справедливост

  •  март 19, 2021

Равенството между половете и социалното включване са неизменна част от концепцията за климатична справедливост.

Именно жените и маргинализираните общности са най-силно засегнати от промените в климата.

За да намали последиците върху най-уязвимите групи у нас и да стимулира гражданската активност в опазването на планетата и безценните ни природни ресурси, Български фонд за жените създаде Общностна програма за равнопоставеност и климатична справедливост.

Инициативата засяга пресечните точки (интерсекциите) между климата и равнопоставеността на жените и мъжете. Програмата поставя на фокус работата с местни общности на локално ниво по теми като замърсяване на въздуха, рециклиране, климатични бежанци, обезлесяване и участието на жените в създаването на политики по опазване на природата и овладяване на климатичните промени.

Програмата ще даде възможност на лидери от уязвими групи, малки или отдалечени населени места да бъдат ефективни агенти на промяната при повишаване на информираността, мониторинг и стратегии за участие на техните общности в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво.  

Програмата се осъществява за първи път в България. Тя предвижда конкурс за участници, обучение с международни експерти и покана за подаване на проектни предложения по темите, свързани с равенството между жените и мъжете и климатичната справедливост.

Обявлението за набиране на участници в Програмата ще бъде публикувано в началото на април 2021 година. Очаква се обучението за общностни лидери и активисти да се състои през юни 2021 г., а проектите на спечелилите финансиране да се реализират в периода до края на годината.

Очаквайте скоро повече подробности. Следете за новини сайта ни и социалните медии.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.