БФЖ набира участници за Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2021

  •  април 2, 2021
  • Знаете ли, че промените в климата са причинени от човешката намеса и индустриализацията на модерните общества?
  • Знаете ли, че това е най-значимият проблем, който заплашва благосъстоянието на Земята в дългосрочен план?
  • Знаете ли, че жените, младите хора и малцинствените групи са най-силно засегнати от климатичните промени?
  • Искате ли да работим заедно за намаляване на последиците от климатичните промени и постигане на равнопоставеност на половете?

За да гарантира участието на хората от местните общности в опазването на планетата, Български фонд за жените обявява конкурс за участници в Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“.

Програмата има за цел да стимулира гражданската активност в опазването на Земята, да повиши знанията на участниците за пресечните точки между равнопоставеността и климатичната справедливост, и да включи местни общности и активисти за справянето с проблема.

Поставяме на фокус работата с местни общности на локално ниво по теми като замърсяване на въздуха, рециклиране, климатични бежанци, обезлесяване, замърсяване на водите и участието на жените в създаването на политики по опазване на природата и овладяване на климатичните промени, защото вярваме, че именно общностите са двигателите на социалната промяна, насочена към опазване на околната среда.

Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците ще преминат през обучение, водено от международни и национални експерти. То е насочено към развиване на знания за пресечните точки между равнопоставеността между половете и климатичната справедливост. Това включва и умения за изграждане, организиране и мобилизиране на общности. Във втория етап, участниците ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа от БФЖ в размер до 1 500 лева, с която да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициативи за повишаване на информираността, мониторинг, застъпничество или стратегии за участие на техните общности в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво по теми, свързани с равнопоставеност и климатична справедливост. 

За целите на програмата си БФЖ ще приема общностите като географски, професионални, по интереси или обединени по определен признак (например, местни общности, родители, студенти, хора с увреждания и т.н.), както и няма да има значение дали желаещите да се включат, представляват “малки” или “големи” общности.

За да се включите в програмата на БФЖ, кандидатствайте за участие в тридневно обучение, посветено на изграждането и организирането на общности, на равнопоставеността и климатичната справедливост. То ще се проведе през юни месец 2021 година (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с одобрените участниците и съобразени с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19). В рамките на събитието, ще обсъдим въпроси като: какви са пресечните точки между равенството между половете и климатичните промени, как се обединяваме около обществено значими каузи, свързани с климата, как да превърнем гражданската енергия в конкретни действия, как да популяризираме идеите си сред съмишленици успешно, как и къде да търсим партньори и допирни точки, защо са важни общностите и общностното организиране.

Кой може да се включи в обучението?

Обучението и програмата са отворени за участие за всички, които са над 16 години и които се чувстват част от определена общност, която е засегната от климатичните промени или работи за преодоляването им. Не се изисква формална принадлежност към гражданска организация и предишен опит. Ние разбираме общността като част от по-голяма група, която надхвърля границите на семейството и която обединява хората по място, време, интерес или друг признак. Общността има споделени ценности и нейните членове са сплотени, а чувството за групова принадлежност е силно.

Предимство ще имат кандидати/ки с инициативи, които приоритетно развиват дейности за подкрепа и овластяване на жените за борба за климатична справедливост.

БФЖ насърчава всички желаещи, които имат конкретна идея, свързана с климатична справедливост, човешките права, развитие и подкрепа на общността, към която принадлежат, да кандидатстват.

Какво ще ви донесе участието в програмата?

  • Най-актуалните практически и теоретични познания как ефективно да създаваме, развиваме, мобилизираме и поддържаме общности, предадени от водещи международни и национални експерти;
  • Среща с други общностни лидери и възможност за обмен на идеи и създаване на нови партньорства;
  • Участие във вътрешен конкурс за финансиране в размер до 1500 лева за реализация на проект, в който да се приложат темите и познанията от обучението;
  • Възможност за медийно популяризиране на общността и проекта ви.

Как да кандидатствате?

Моля, попълнете следния формуляр до 23:59 ч. на 02 май 2021 г.

Моля, имайте предвид следните неща при кандидатстване:

Няма опция за запазване на информацията в онлайн формуляра. За Ваше удобство, може да копирате въпросите на отделен текстови файл и да нанесете отговорите в онлайн формуляра впоследствие.

След посочения срок, формулярът ще се затвори автоматично.

Срокове:

Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 2 април до 2 май 2021 г.;

До 17 май 2021 г. – обявяване на одобрените участници;

От 17 до 21 май 2021г. – свързване само с одобрените участници и изпращане на информация за обучението;

Обучението ще се проведе през месец юни 2021 г. и е планирано с физическо присъствие, в случай, че епидемичната обстановка в страната го позволява. Възможни са комбинирани и/или онлайн активности, а присъствието е задължително през цялото провеждане на семинара.

Имате въпроси? 

Можете да се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.