Форумът за равенство между поколенията в Мексико сити: Активизъм и ангажименти за ускоряване на равенството между половете

  •  април 8, 2021

• Младежките и феминистките движения в помощ на призивите за действие

• Ангажименти, представени като примери, вдъхновяват и поставят основите за преминаването на форума към следващата му стъпка в Париж на 30 юни

• Начало на коалиционни действия: глобален план за равенство между половете

Форумът за равенство между поколенията в Мексико приключи на 31 март 2021 г. с обявяването на плана на коалицията за действие, както и на нови ангажименти, катализиращи процесите за постигане на равенство между половете. Те определят етапа, през който форумът ще премине към следващата стъпка в Париж на 30 юни, което ще бъде важен момент за поемане на нови обещания. Лидерите на младежкото и гражданското общество също инициираха стратегия за 2026 г. и общ феминистки план. Този напредък бе постигнат чрез динамична коалиция от представители на правителствата, гражданското общество, феминистките и младежките организации, частния сектор, филантропските и международните организации.

Форумът в Мексико, проведен между 29 и 31 март, включи около 10,000 участници. Изказаха се над 250 представители от 85 различни държави. Целта му беше да съживи активизма и движенията за равенство между половете. Отразявайки духа на форума за включване и на новото поколение в дискусията, почти половината от участниците бяха под 30-годишни. Срещата се проведе на фона на нарастващите опасения, че COVID-19 изостря „кризата на равенството между половете“, правейки действията и инвестициите в правата на жените критични. Четвърт век след основополагащата Пекинска конференция и Платформа за действие, Форумът имаше за цел да възобнови усилията за пълното й прилагане.

При закриването на Форума от страна на правителството на Мексико, г-н Марсело Ербрад, съ-домакин на Форума и министър на външните работи на Мексико, сподели визията си за феминизма като пътеводна светлина за промяна пред големите неравенства, които пандемията от COVID-19 задълбочи. „Феминизмът поддържа непоколебимия оптимизъм. Несъгласието със ситуацията, каквато е в момента и каквато е била в миналото. Той е постоянен стремеж за промяна на всичко, или почти на всичко… Пътят, който ни предстои да поемем, е пътят до който феминизмът води … и който ще преобразят нашите общества и ще ги накара никога да не изоставят оптимизма“, каза той.

Заключителният ден беше белязан с важни ангажименти, които целят да вдъхновят и мобилизират за още по-големи усилия и поемане на ангажименти, които ще бъдат обсъдени на събитието в Париж:

  • Националният институт за жените в Мексико (INMUJERES), в партньорство с ООН Жени, стартира инициатива за Алианс за грижовна работа, в стремежа си да се справи с бремето на грижовния труд, който затруднява икономическите възможности на жените и който се е увеличил поради пандемията;
  • Women Moving Millions – глобална мрежа от отделни филантропи, пое ангажимент да събере 100 милиона щатски долара до срещата в Париж в подкрепа на цялостната програма на Коалицията за действие;
  • Стратегическото партньорство между Фондация Форд, Фонда за равенство и правителството на Канада, обявиха няколко ангажимента. Те подчертаха значението на феминисткото финансиране за постигане на равенство между половете, включително Фондация Форд се ангажира с финансиране за Фонда за равенство, в размер на 15 милиона щатски долара; изготви се план да се инициира глобален алианс за устойчиви феминистки движения с множество акционери; и беше поет ангажимент от Канада на стойност от 10 милиона щатски долара към Фонда на ООН за прекратяване на насилието срещу жени (UN Trust Fund to End Violence Against Women).

В контекста на Форума за равенство между поколенията, правителството на Мексико също така стартира “Група от приятели на равенството между половете”, интегрирана от 20 държави членки, които се ангажираха да координират усилията си и да насърчат действията в различни международни форуми, в подкрепа на равенството между половете.

Ангажиментите от критична важност, поети на Форума, отговарят на нарасналите нужди на гражданското общество, младежките и феминистки движения, както и на ‘Замисъла‘ на плана за глобално ускорение на коалициите за действие на форума – редица инвестиращи партньорства, които идентифицираха най-необходимите действия за ускоряване на равенството между половете в различни области от икономически права до спиране на насилието над жени. Планът илюстрира основните действия, нужни за осигуряване на трансформацията в глобалното равенство между половете. Пълният документ можете да видите ТУК.

„Това, което искаме, е амбициозно и справедливо. Справедливостта не е радикална, тя е основата на всичко и трябва да се превърне в норма“, коментира Фумзиле Мламбо-Нгчука, изпълнителен директор на ООН Жени. „Това е нашият момент да се стремим към равенство между половете в цялото общество. Вярваме в съвместните усилия и това, че няма да бъдем странични наблюдатели, когато има несправедливости. Тези, които контролират властта, ресурсите и влиянието, трябва да бъдат шампионите на Поколението за равенство и наши партньори в изпълнението на добре обмислените стъпки на коалицията за действие. Всеки един от тези безпрецедентни нови проекти за промяна, ще бъде подкрепен чрез инвестиции и ръководен от онези, които имат силата и обхвата, за да постигнат нашите амбиции.“

Форумът в Мексико проправя път към трайнa устойчивост на равенството. Форумът ще продължи в Париж, където кулминационното събитие ще се проведе от 30 юни до 2 юли. Усилията в Париж ще ускорят и затвърдят амбициите за създаване на общества, в които половете постигат равенство, точно когато светът започне да се възстановява от пандемията Covid-19.

Представителят на френското правителство, Жан Ив Лю Дриан, министър на европейските и външните работи във Франция, заяви: „Разрастването на движението за равенство, което трябва да изградим днес, без съмнение ще бъде оценявано на базата на способността ни да популяризираме и защитаваме заедно правата на жените и момичетата. Необходим е бърз и осезаем напредък. Напредък, който благодарение на работата ни днес, е достъпен за всеки, стига да бъдем мобилизирани заедно. Очаквам с нетърпения нашата среща на 30 юни по време на Форума за равнопоставеност на поколенията.”

Гражданското общество и младежките лидери, участвали в съ-организирането на форума, отбелязаха закриването на събитието, като споделиха своите стремежи за бъдещето. Зонезиох Мбондгуло-Уондиех, изпълнителен директор на Wfac Камерун, призова за „действия, които могат да бъдат трансформирани в реална промяна“ и прикани участниците „Да се предизвикаме да бъдем първото поколение, което ще превърне равенството между половете в реалност“. Чаматя Фернандо, младежки активист от Шри Ланка, каза, че работата на кампанията за равенство на поколенията „е гласът на всички нас, който разбиваме стереотипите, преодоляваме бариерите, изискваме справедливост и се борим за правата на човека. Не трябва да оставяме никого след себе си и няма да спираме, защото това е нашето настояще и ще бъде нашето бъдеще.“

Организациите, които желаят да станат част от Форума за равенство между поколенията, могат да посетят FAQ секцията с Въпроси и Отговори или да попълнят формата за изразяване на интерес.

За Форума за равенство между поколенията:

Форумът за равенство между поколенията е граждански ориентирано, глобално събитие за равнопоставеност между половете, организирано от ООН Жени. Част от домакините са правителствата на Мексико и Франция, които работят в партньорство с младежки и граждански организации. Форумът в Париж, Франция, от 30 юни до 2 юли, ще постави конкретни, амбициозни и трансформиращи задачи за постигането на бърз и необратим напредък към равенство между половете. Повече информация относно Форума в Мексико Сити, може да бъде намерена ТУК, а за Форума в Париж ТУК.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.