Одобрени участници в Програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“

  •  май 17, 2021

С 34 подадени кандидатури от 14 населени места в страната приключи конкурсът за участие в Прогамата „Равнопоставеност и климатична справеднивост“ на Български фонд за жените, обявен на 2 април 2021 г.

Рада Еленкова, Саша Миланова и Теодора Петрова от екипа на БФЖ осъществиха подбора на кандидати. Принадлежност към активна общност, географско местоположение, мотивация за участие и реалистичност на идеите за преодоляване на климатичните промени бяха критериите за оценка на кандидатите.

Ето кои са избраните 20 участници и населените места, в които те работят със своите общности:

Милена Трендафилова – гр. Хасково

Зорница Спасова – гр. София

Валентин Кехайов – гр. Смолян

Радостина Вутева – гр. Ботевград

Стойо Тетевенски – гр. София

Вихрен Митев – гр. София

Надежда Гергова – гр. София

Тюркян Исмаил – гр. София

Вероника Георгиева – гр. Плевен

Диана Чакмакова – гр. Сливен

Дарко Тачев – гр. Харманли

Мариела Русева – гр. Варна

Татяна Гаркавая – гр. Поморие

Велислава Георгиева-Флеминг – с. Генерал Тодоров

Анелия Парапунова – гр. София

Йоана Терзиева – гр. Русе

Стела Недялкова – гр. София

Владимир Гешев – гр. Асеновград

Хелена Худжек – с. Никюп, област Велико Търново

Милена Илиева – гр. Габрово

Избраните участници ще преминат през тридневно обучение по общностно развитие, което ще се състои в периода 10-12 юни 2021 г. Всички противоепидемични мерки, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, ще бъдат взети предвид. След обучението участниците в него ще имат възможност да кандидатстват с проект, който да реализират в своята общност, като получат стипендия в размер на 1500 лева от Български фонд за жените.

Процесът на подбор се оказа труден, защото идеите и профилът на всички кандидатствали бяха разнообразни, смислени и вдъхновяващи. Бихме искали да благодарим на всички, които отделиха време и енергия да споделят своята мотивация и идеи с нас. Изводът за нашата организация е, че в страната има много активни граждани, пълни с идеи и енергия да работят на местно ниво за социална промяна и климатична справедливост. Щастливи сме, че Програмата „Равнопоставеност и климатична справедливост“ предлага възможности за подкрепа на ключоваи каузи и постигане на реална промяна.

Ние, от Български фонд за жените, сме мотивирани да продължим усилията си в тази посока, да развием допълнително програмата и да търсим възможности за сътрудничество с всички кандидатствали, които намираме за изключително вдъхновяващи.

Програмата за общностно развитие се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Медиен партньор на Програмата е Българско национално радио.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.