Жените и спортът: писта на неравенство и стереотипи

  •  юни 1, 2021

Спортът традиционно е сектор, доминиран от мъже и напредъкът в равенството между половете в тази област е възпрепятстван от социални конструкти за женственост и мъжественост, които често свързват спорта с „мъжки“ характеристики, като физическа сила и издръжливост, бързина, и силно конкурентен, понякога и конфронтационен дух. Жени, които се занимават със спорт, могат да бъдат възприети като „мъжкарани“, докато мъже, които не се интересуват от спорт, биха могли да бъдат сметнати за „немъжествени“.

Преобладаващото стереотипно възприемане на половете оказва влияние не само върху участието на жените във вземането на решения в спортни организации, но и върху участието им в спортни дейности. Традиционните роли на половете биха могли да диктуват колко часа жените прекарват в грижи за семейството, което дава отражение върху времето, което им остава за спортни дейности. Индексът на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) ясно показва, че докато жените, в сравнение с мъжете, прекарват повече време в грижи за семейството, те по-рядко участват в други социални занимания като спортни, културни и развлекателни дейности.

Това се казва в публикацията „Равенството между половете в областта на спорта“, разработена от Европейския институт за равенство на половете. Вижте пълния текст на доклада ТУК

Спортът насърчава взаимодействие между различни социални групи, което е  важно за млади и  стари, за жени и мъже, и подобрява физическото и психическото здраве. Той може да насърчи и образованието, общуването, уменията за договаряне и  ръководене, които са от изключително важно значение за участието на жените в политическия и икономическия живот.

Мъжете доминират в треньорската професия

Треньорската дейност е област на спорта, където жените са до голяма степен слабо представени. Въз основа на стойностите в седем държави членки на ЕС е изчислено, че само 20-30 % от всички треньори в Европа са жени. Те най‑често се срещат в спортове, в които жените представляват висок процент от участниците (напр. спортни танци, художествена гимнастика, фигурно пързаляне и конни спортове), и предимно работят с жени, юноши или деца, които се състезават на местно и регионално равнище. Освен това има повече мъже, заети в спорта, отколкото жени – данните от базата данни за статистическа информация по пол на Европейския институт за равенство между половете показват, че на европейско равнище от 2012 до 2014 г. заетостта на жените в спорта всъщност е намаляла, а заетостта на мъжете е нараснала.

Жените са изолирани от ръководни постове

Въпреки постепенното нарастване на участието на жените в областта на спорта, те остават слабо представени в ръководните органи на спортните институции на местно, национално, европейско и световно равнище. Данните от доклада относно упражняването на власт и вземането на решения от жените, изготвен от Европейския институт за равенство между половете за люксембургското председателство на Съвета на ЕС, показва, че жените съставляват средно 14% от длъжностите с право на вземане на решения в континенталните конфедерации на олимпийските спортове в Европа. От 28-те изследвани държави има само една жена председател и осем заместник‑председатели от общо 91. Тези данни отразяват тенденции, набелязани и в други ръководни сфери, като колкото е по‑висша позицията, толкова по‑голяма е неравнопоставеността между половете. В държавите членки представителството на жените сред челните ръководни позиции в спортните организации остава много ниско. Средно за 2015 г. само 14 % от всички позиции са заети от жени, вариращи от 3% в Полша до 43% в Швеция.

За радост България е относително добре представена в тази класация, като заема 6-о място сред страните членки на ЕС след Швеция, Нидерландия, Финландия, Франция и Великобритания. Данните показват представителството в 10-те най-популярни национални спортни федерации в съответните държави през 2015 г.

Стереотипите в медиите държат жените „извън играта“

Медиите могат да изиграят съществена роля за засилване или оспорване на стереотипното възприемане на половете в спорта. В действителност създаваните от медиите стереотипи на жените и мъжете спортисти са добре документирани и подходът към жените спортистки често е сексистки.

Те се представят обичайно по начин, който допринася за маргинализацията на постиженията на жените в спорта поради акцента, поставен върху женствеността и сексуалното привличане, вместо върху силата и уменията. Съществуват и значителни разлики в медийното отразяване на женски и мъжки спортове, като мъжките получават много повече внимание. Липсата на жени в спортната журналистика е още един проблем. На Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. само 15 % от журналистите и фотографите са жени.

Друга публикация, наречена „Пречки пред участието в жените и момичетата в спортни активности“ на британската Фондация за женски спортове и фитнес, разкрива причините, които водят до по-малкото представителки на жените в професионалния спорт и тренирането за здраве и удоволствие. Те групират бариерите пред жените в няколко ключови области: практически пречки, лични и социо-културни бариери.

Повече задължения, по-малко време за удоволствия и забавление

Сред практическите ограничения пред жените авторите на публикацията изброяват: повечето домашни задължения и такива свързани с отглеждането на децата или грижата за възрастни роднини, които възпрепятстват жените; по-малкото финансови средства (тъй като жените навсякъде по света печелят по-малко от мъжете); на много места по света, жените имат и повече транспортни затруднения и съответно липса на личен автомобил, с който да стигнат до местата за тренировка и обществените спортни съоръжения. Това важи с особена сила за младите момичета, възрастните жени и жените от отдалечени населени места. Още по-затруднено е положението на жените с двигателни проблеми или увреждания.

В някои места по света, за да преодолеят тези препятствия, жените си организират неформални групи на „тичащите сестри“, които им дават възможност за евтино и гъвкаво спортуване в приятелска подкрепяща среда. Сигурността е друг проблем пред редовните спортни занимания на момичетата и жените. На много места по света пътуването с обществен транспорт или придвижването по улиците, особено в късните часове, носи рискове, които се засилват за момичетата от малцинствата или тези с увреждания, които са подложени на допълнителен риск от подигравки или нападения.

Недостатъчно финансиране

Има редица сведения, че женският спорт привлича много по-малко финансиране, отколкото мъжкият. Момичешките отбори имат по-малко спонсори и подкрепа от бизнеса, отколкото момчешките, защото и базата им от поддръжници е по-малка, както и отразяването им в медиите. Това води до порочния цикъл, в който условията за тренировки, екипировката и всички необходими материали са недофинансирани и съответно привличат още по-малко желаещи да спортуват момичета.

В много спортни центрове мъжете се приоритизират и на тях се предоставят по-удобните часове за тренировки, което допълнително възпрепятства жените, които и без това са по-заети с домашен и грижовен труд.

Лични ограничения: възприятие за тялото

Редица проучвания показват, че момичетата в тийнейджърска възраст изпитват много повече несигурност и неувереност по отношение на външния си вид. За много момичета и жени начинът, по който изглеждат и физическата активност ги вкарват в един порочен кръг. Колкото повече отделят внимание на външния си вид, толкова по-високи изисквания има към това как изглеждат и чуждите и собствените им очаквания ги възпират да тренират отдадено и да излагат тялото си на показ.

Западната мода за спортни облекла разголва все повече женското тяло. Това често привлича нежелано сексуално внимание. Показването на идеализирани и нереалистични женски тела в медиите и рекламите от една страна сексуализира, а от друга страна кара момичетата да имат свръх очаквания към себе си и да не намират телата си за красиви и достойни за очите на околните. Момичетата също така по-често от момчетата се склонни да се сравняват с останалите и да се влияят от коментарите на възрастните за своето представяне и външен вид.

Като цяло момичетата и жените се възприемат като по-малко конкурентни от мъжете и за някои от тях това е причина да се откажат от редовни спортни занимания – защото не желаят да влизат в толкова пряка и остра конкуренция с други момичета или с момчета.

Социални и културни бариери

В много общности спортът се доминира до такава степен от мъжете, че момичетата не намират място за себе си в него. За някои момичета спортните им успехи и състезанието им с момчета се приемат като странни или неженствени. Това също е плод на ширещите се стереотипи в повечето общества по света.

Напоследък се говори повече за това, че в спорта се наблюдават високи нива на сексуално насилие и тормоз. Няма достатъчно проучвания по въпроса, но има множество примери за момичета, които се отказват да спортуват поради опити за сексуално насилие или сексуално внимание от страна на треньори, други младежи или възрастни.

Не на последно място – жените остават невидими с много малки изключения в света на спорта. Те нито са отразявани в медиите, както мъжете са, нито пък има достатъчно ролеви модели, от които момчетата да се вдъхновяват и да учат. По данни от Великобритания, само 4% от медийните публикации са посветени на жени спортистки.

Един добър пример от България

В състезанията по бягане в България се включват много по-малко жени, отколкото мъже. Знаем, че има много причини за това, но искаме да вдъхновим повече жени да опитат, коментират от Спортен клуб „Бегач“. Затова, съвместно с BIODERMA те създадоха първото бягане само за жени, което се провежда в София от 2019 насам.

BIODERMA Women’s Run 2021 предстои на 26-ти юни, събота. Стартът е в 09:00 от НДК.

Третото издание на единственото бягане изцяло за жени у нас има благотворителна цел. Каузата, за която бягането набира средства, е инициативата „Училище без граници“ на СДРУЖЕНИЕ „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ„, чиято цел е да предостави на децата, преминаващи през онкологично лечение, възможност да продължат обучението си в болнична среда. Годишно над сто деца чуват страшната диагноза и започват битка за живота си. В този труден път, те биват лишени от своите приятели, социален живот и образователен процес, тъй като от 2017-та година болничните училища в страната са закрити.

Третото издание на женското бягане идва с нови категории и възможности за участие. Ето какво са подготвили организаторите:

  • 5 километра дистанция за бързина;
  • 3 километра дистанция за бързина – познатата категория, достъпна за всички ентусиасти;
  • „Мама & аз“ – бягане с деца до 10-годишна възраст на дистанция 3 километра;
  • Teen Girls Run – състезание за момичета от 10 до 15-годишна възраст, на 3 километра дистанция;
  • Най-оригинален костюм – специално модно жури ще награди трите най-смели и екстравагантни участнички.

Победителите във всички категории ще получат продукти на BIODERMA, достатъчни за цяла година, а подгласниците на второ и трето място – продукти на марката на стойност 200 лв.

Можете да резервирате своя стартов номер сега на www.bioderma-womensrun.bg. За всички дами 50+ участието е безплатно!

Български фонд за жените е партньор на инициативата.

Включете се, спортувайте и подкрепете!

Снимка: Jazzercise

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.